ตัวอย่างจดหมายสมัครงานธุรการ-การตลาดดิจิทัล(สัญญา) (Admin – Digital Marketing (Contract)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งธุรการ-การตลาดดิจิทัล (สัญญา) (Admin – Digital Marketing (Contract) ควรเริ่มต้นด้วยการแสดงความสนใจในตำแหน่งงานและกล่าวถึงความสามารถในการดำเนินงานทางธุรการและการตลาดดิจิทัล อธิบายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเอกสารและข้อมูลทางธุรการ การสนับสนุนการดำเนินงานในการตลาดดิจิทัล การจัดการเนื้อหาบนสื่อโซเชียลและเว็บไซต์ การดูแลและติดตามผลการตลาด และการทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ควรเน้นความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้โปรแกรมและเครื่องมือทางดิจิทัล เช่น โปรแกรมการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการตลาด เพื่อช่วยเสริมสร้างกิจกรรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนสุดท้ายขอขอบคุณผู้รับสมัครและแสดงความกรุณาให้ความสนใจในการพิจารณาใบสมัคร และยืนยันความพร้อมในการเข้าสังคมต่อไป

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานธุรการ-การตลาดดิจิทัล(สัญญา) (Admin – Digital Marketing (Contract) ภาษาอังกฤษ


[Your Name]
[Your Address]
[City, State, ZIP Code]
[Email Address]
[Phone Number]
[Today’s Date]

[Recipient’s Name]
[Recipient’s Position]
[Company Name]
[Company Address]
[City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to apply for the position of Admin – Digital Marketing (Contract) at [Company Name]. With a strong background in administrative support and knowledge in digital marketing, I believe I can make a valuable contribution to your team.

I have experience working in both administrative roles and the digital marketing environment. I possess expertise in various administrative tasks, such as scheduling, document management, and data entry, along with a solid understanding of the fundamentals of digital marketing strategies, social media platforms, and content creation.

Attention to detail, excellent communication skills, and the ability to multitask are crucial factors that have supported me in assisting marketing campaigns and providing administrative support to ensure smooth project completion in fast-paced environments.

I am passionate, adaptable to changing circumstances, and eager to contribute to the success of your digital marketing initiatives. Please find my attached resume for your review, and I would be delighted to have the opportunity to discuss further how my skills align with your organization’s needs.

Thank you for considering my application. I look forward to the chance to be a part of your team and contribute to the achievement of your digital marketing goals.

Sincerely,

[Your Name]