ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) ควรระบุความสนใจในการให้บริการการกายภาพบำบัดเพื่อช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วย ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบในการประเมินสภาพร่างกายและการวินิจฉัยปัญหาทางกายภาพ การออกแบบและการดำเนินการแผนการรักษา การให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบำบัด จดหมายควรระบุความสามารถในการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น การกายภาพบำบัดทางด้านทรวงอกเวลา การกายภาพบำบัดทางกล้ามเนื้อและกระดูก การทำกายภาพบำบัดทางเครื่องไฟฟ้าและเครื่องอื่นๆ นอกจากนี้ควรเน้นคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักกายภาพบำบัด เช่น การสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยและทีมงานทางการแพทย์ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ในการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน และความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ในสายงานกายภาพบำบัด

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am excited to apply for the Physiotherapist position at your healthcare facility. As a highly skilled and experienced physiotherapist with a passion for improving patients’ health and wellbeing, I believe I am a strong candidate for this role.

In my previous roles, I have had the opportunity to work with patients with a wide range of conditions, including musculoskeletal injuries, neurological disorders, and post-operative rehabilitation. My ability to create customized treatment plans, work collaboratively with interdisciplinary teams, and provide compassionate care to patients has been instrumental in achieving positive outcomes for my patients.

I hold a Bachelor’s degree in Physiotherapy and have completed several professional development courses in manual therapy, sports physiotherapy, and neurological rehabilitation. With my strong clinical skills, dedication to ongoing learning, and commitment to providing the highest level of patient care, I am confident that I would be an asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to discussing my qualifications in further detail and learning more about the opportunity to work with your team.

Sincerely,

[Your Name]