ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker) ควรระบุความสนใจในการทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการในการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลและประสานงานกับลูกค้าและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบและตรวจสอบความเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้า จดหมายควรระบุความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการทำงานทีม ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสัญญาซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ความคล่องตัวในการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความกระตือรือร้นในการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am excited to express my interest in the Real Estate Broker position with [Company Name]. As a seasoned real estate professional with [Number of Years] years of experience, I possess a deep knowledge of the industry and a passion for providing exceptional service to clients. I believe my skills and expertise make me the ideal candidate for this role.

In my previous positions, I have honed my skills in negotiating and closing deals, managing client relationships, and staying up to date with market trends. I am also highly skilled in marketing properties and utilizing digital tools to reach a wider audience. I am confident that my attention to detail and ability to multitask will enable me to exceed expectations and deliver results.

I am excited about the opportunity to join a company that values integrity, innovation, and excellence. I am confident that my experience and passion for real estate make me the ideal candidate for the role of Real Estate Broker at [Company Name]. Thank you for considering my application. I look forward to hearing from you soon.

Sincerely, [Your Name]