ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ดูแลคนสูงอายุและคนพิการ  (Aged and Disabled Carers)

ข้าพเจ้าขอสมัครงานตำแหน่งผู้ดูแลคนสูงอายุและคนพิการ (Aged and Disabled Carers) ที่บริษัทท่าน ข้าพเจ้ามีความสนใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมทีมงานของท่านและมีความรู้ความสามารถในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการดูแลและให้การสนับสนุนที่เอาใจใส่แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ฉันมีความเข้าใจและความยินดีที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเช่นการให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น ช่วยในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

ข้าพเจ้ามีทักษะการสื่อสารที่ดีและความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฉันมุ่งหวังที่จะใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่ในการดูแลของฉัน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในใบสมัครของฉัน ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสในการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถและคุณสมบัติของฉันสำหรับตำแหน่งงานในบริษัทของคุณ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันในเวลาที่สะดวก

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ดูแลคนสูงอายุและคนพิการ  (Aged and Disabled Carers) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the position of Aged and Disabled Carer at your company. I am highly interested in joining your team and have a strong passion for providing care and support to the elderly and disabled population.

I have experience in caring for and supporting the elderly and individuals with disabilities. I have a deep understanding and willingness to assist with daily activities, such as assisting with personal care, managing medications, and providing emotional support. I am committed to creating a safe and nurturing environment for the individuals under my care.

I possess excellent communication skills and a compassionate nature, which enables me to work effectively with others. I am dedicated to utilizing my knowledge and skills to provide the best possible care for the elderly and individuals with disabilities in my care.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications and suitability for the position at your company. Please do not hesitate to contact me at your convenience.

Sincerely, [Your Name]