ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพนักงานต้อนรับหญิง บนเครื่องบิน (Air hostess)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพนักงานต้อนรับหญิง บนเครื่องบิน (Air hostess) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

I am writing to express my strong interest in the Air Hostess position at [Airline Company]. I am confident that my skills and experience will be a valuable asset to the success of your company.

With a passion for providing exceptional passenger service, I strive to ensure a comfortable and safe travel experience for all passengers. I have a strong ability to handle fast-paced situations and work efficiently as part of a team. Additionally, my effective communication and time management skills enable me to adapt and perform effectively in demanding situations.

Service excellence and readiness are qualities I always bring to my work. I possess a professional demeanor in providing safety instructions and passenger amenities, ensuring a seamless and enjoyable travel experience. I have been trained and continuously improve in navigating complex systems and performing precise job duties.

Please find my enclosed resume, which provides further details on my abilities and experience. I would welcome the opportunity to meet and discuss this position further. I am available for an interview to answer any questions and demonstrate my enthusiasm for the role.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to contribute to the [Airline Company] team in creating exceptional travel experiences for passengers.

Sincerely,

[Your Name]