ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ควรระบุความสนใจและความคล่องแคล่วในด้านการพัฒนาและการสร้างซอฟต์แวร์ จดหมายควรระบุประสบการณ์และความสามารถในการโปรแกรมเมอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การประยุกต์ใช้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม จดหมายควรเน้นความสามารถในการทำงานกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C++, Java, Python และความรู้ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีเว็บ ความปลอดภัยข้อมูล และความเข้าใจในแนวคิดและหลักการทางคอมพิวเตอร์ จดหมายควรเน้นคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำงานร่วมกับทีม การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และความสามารถในการเรียนรู้อยู่เสมอในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิทย์ฯ คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Computer Science position at your company. As a recent graduate with a Bachelor’s degree in Computer Science, I am excited to apply my technical skills and knowledge to a challenging and rewarding position.

Throughout my coursework and internships, I have gained experience in programming languages such as Java, Python, and C++, as well as experience in database management, web development, and software engineering. I am particularly interested in machine learning and data analysis, and have completed several projects using these technologies.

In addition to my technical skills, I am a team player and have excellent communication and problem-solving skills. I enjoy collaborating with others to create effective solutions to complex problems.

Thank you for considering my application. I am excited about the opportunity to contribute my skills and knowledge to your team and look forward to hearing from you soon.

Sincerely,
[Your Name]