ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer)

ในการเขียนจดหมายสมัครงานวิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) คุณควรเริ่มต้นด้วยการอธิบายความสนใจของคุณในตำแหน่งงานและระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ให้เน้นถึงความชำนาญของคุณในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยง และการสร้างแผนภูมิไฟฟ้า นอกจากนี้ คุณควรยกตัวอย่างของโครงการที่คุณได้ทำงานในอดีตและชี้แจงถึงผลการทำงานที่ได้รับ ในส่วนของความสนใจในบริษัท คุณควรแสดงความกระตือรือร้นที่จะร่วมงานกับบริษัทและเรียกร้องสิ่งที่คุณมั่นใจว่าจะสามารถนำเข้าไปสู่ความสำเร็จของบริษัทได้ ในส่วนสุดท้าย อย่าลืมปิดจดหมายด้วยคำขอบคุณและต้องระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณให้ชัดเจน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Electrical Engineer position at your company. With a Bachelor’s degree in Electrical Engineering and several years of experience in the industry, I am confident that I have the skills and expertise required for this role.

Throughout my career, I have gained experience in designing, developing and testing electrical systems and equipment for a variety of industries including power distribution, manufacturing and telecommunications. My expertise includes but is not limited to, proficiency in AutoCAD, MATLAB, and C++ programming language. In my current role, I have successfully managed large-scale projects and consistently delivered high-quality results, meeting strict deadlines and budgets.

I have a passion for innovation and continuous learning. I am always up-to-date with the latest technological advancements and strive to incorporate them into my work. I have a demonstrated track record of collaborating with cross-functional teams to solve complex problems and achieve results. Additionally, I have excellent communication skills, both written and verbal, which have allowed me to effectively convey technical information to non-technical stakeholders.

I am excited about the opportunity to join your team and contribute to your company’s success. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my qualifications further.

Sincerely,

[Your Name]