ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) ควรเน้นการแสดงถึงความคาดหวังและความสนใจในสายงานการขายโฆษณา ในเริ่มต้นของจดหมายควรระบุชื่อและที่อยู่ของคุณ ให้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการตลาดและการขายโฆษณา อธิบายความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผนการขายโฆษณา การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการนำเสนอและการส่งเสริมการขายโฆษณา อ้างอิงถึงประสบการณ์ในการทำงานในวงการโฆษณาหรืองานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนสุดท้ายของจดหมาย ให้แสดงความพร้อมที่จะร่วมงานกับบริษัทและทีมขายโฆษณาในการพัฒนาธุรกิจและการขยายตลาดให้เป็นอย่างดี

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานเจ้าหน้าที่ขายโฆษณา (Advertising Sales Officer) ภาษาอังกฤษ


[Your Name]
[Your Address]
[City, State, ZIP Code]
[Email Address]
[Phone Number]
[Today’s Date]

[Recipient’s Name]
[Recipient’s Position]
[Company Name]
[Company Address]
[City, State, ZIP Code]

Dear [Recipient’s Name],

I am writing to express my strong interest in the Advertising Sales Officer position at [Company Name]. With a solid background in sales and expertise in the advertising industry, I am confident that I can contribute to the success of your organization.

Throughout my career, I have built and maintained successful client relationships, resulting in consistent revenue growth. I excel in understanding customer needs, developing targeted advertising strategies, and presenting contracts that meet both client and company satisfaction.

I am excited about the opportunity to join a dynamic and forward-thinking team and contribute to the growth of your advertising department. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my qualifications and experiences further, and how they align with the goals of your company.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]