ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ดูแลระบบวินโดวส์ (Windows System Administrator)

เมื่อเขียนจดหมายสมัครงานสำหรับตำแหน่งผู้ดูแลระบบวินโดวส์ (Windows System Administrator) ควรระบุความรู้และทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จดหมายควรระบุประสบการณ์ในการติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การจัดการผู้ใช้และการเพิ่มเติมความปลอดภัยในระบบ การจัดการทรัพยากรระบบ เช่น เครื่องแม่ข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการสำรองข้อมูล จดหมายควรระบุความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบวินโดวส์ และความสามารถในการทำงานร่วมกับทีม การสื่อสารที่ดี และการจัดการเวลาและงานให้เป็นระเบียบ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ดูแลระบบวินโดวส์ (Windows System Administrator) ภาษาอังกฤษ

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my strong interest in the Desktop Support Engineer position that has become available at your company. With over 5 years of experience in IT support and desktop administration, I am confident that I have the skills and expertise needed to excel in this role.

In my current position as a Desktop Support Engineer at XYZ Company, I have gained extensive experience in troubleshooting and resolving technical issues related to desktop systems and software applications. I have a strong understanding of hardware and software components, network connectivity, and operating systems such as Windows and macOS. I am also well-versed in configuring and maintaining Active Directory and Exchange Server environments.

My ability to work well under pressure, strong communication skills, and passion for technology make me a valuable addition to any team. I have consistently demonstrated a commitment to providing excellent customer service and ensuring that IT systems are functioning at optimal levels.

I am excited about the opportunity to bring my skills and experience to your organization and contribute to its success. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my qualifications further.

Sincerely, [Your Name]