ตัวอย่าง Academic CV Examples

ตัวอย่าง Academic CV Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address] [City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Education:

[Degree] in [Field of Study] [University Name], [City, State] [Year]

Dissertation: [Title]

 • Provided an in-depth analysis of [specific research area]
 • Conducted extensive literature review and data collection
 • Utilized advanced research methodologies to analyze and interpret findings

Master of [Degree] in [Field of Study] [University Name], [City, State] [Year]

Bachelor of [Degree] in [Field of Study] [University Name], [City, State] [Year]

Research Experience:

Research Assistant [University/Institution], [City, State] [Dates]

 • Assisted in research project planning, including designing experiments and developing research protocols.
 • Conducted data collection, analysis, and interpretation using [specific research tools or software].
 • Collaborated with team members to compile research findings and prepare reports.
 • Presented research findings at academic conferences and symposiums.

Teaching Experience:

Teaching Assistant [University/Institution], [City, State] [Dates]

 • Assisted in the planning and delivery of course materials in [specific subject area].
 • Conducted tutorials, graded assignments, and provided feedback to students.
 • Assisted students with course-related inquiries and provided academic support.
 • Facilitated classroom discussions and engaged students in interactive learning activities.

Publications:

[List your publications, including journals, conference papers, book chapters, etc. Provide the full citation for each publication.]

Skills:

 • Research methodologies and data analysis
 • Literature review and research synthesis
 • Experimental design and data collection
 • Statistical analysis and data interpretation
 • Proficiency in research tools and software (e.g., SPSS, MATLAB)
 • Strong written and oral communication skills
 • Presentation and public speaking
 • Time management and organizational skills

Awards and Honors:

[List any academic awards, scholarships, or honors you have received.]

Professional Affiliations:

 • [List any relevant professional associations or organizations you are a member of.]

References:

Available upon request