ตัวอย่าง Academic CV For PHD Application

ตัวอย่าง Academic CV For PHD Application (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Education:

[Year] – [Year]: [Degree], [University Name], [Location]

 • Dissertation/Thesis: [Title of Dissertation/Thesis]
 • [Honors, Awards, Scholarships]

[Year] – [Year]: [Master’s Degree], [University Name], [Location]

 • [Thesis/Research Project Title]
 • [Honors, Awards, Scholarships]

[Year] – [Year]: [Bachelor’s Degree], [University Name], [Location]

 • [Honors, Awards, Scholarships]

Research Experience:

[Year] – [Year]: Research Assistant, [University/Institution Name], [Location]

 • Assisted in conducting research on [Research Area].
 • Collaborated with a team to collect and analyze data.
 • Presented research findings at conferences or seminars.
 • Contributed to the writing and publication of research papers.

Teaching Experience: [Year] – [Year]:

Teaching Assistant, [University/Institution Name], [Location]

 • Assisted in teaching undergraduate courses in [Subject/Area].
 • Led tutorial sessions, graded assignments, and provided student support.
 • Conducted research in [Research Area].

Publications:

 • [List relevant publications, such as research papers, conference proceedings, or book chapters.]

Conference Presentations:

 • [List relevant conference presentations or talks you have given.]

Skills:

 • Proficient in [List relevant technical skills or programming languages].
 • Strong analytical and problem-solving abilities.
 • Excellent written and oral communication skills.
 • Effective time management and organizational skills.
 • Ability to work independently and in a team.

Professional Memberships:

 • [List relevant professional memberships or associations.]

References:

Available upon request