ตัวอย่าง Academic CV sample For Masters Application

ตัวอย่าง Academic CV sample For Masters Application (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and dedicated student seeking admission into the Master’s program in [Field of Study] at [University Name]. Equipped with a strong academic background, research experience, and a passion for [Field of Study]. Committed to furthering knowledge in the field and contributing to cutting-edge research.

Education:

Bachelor of Science in [Field of Study] University Name | City, State | Year

Relevant Courses:

 • Course 1: [Course Name]
 • Course 2: [Course Name]
 • Course 3: [Course Name]

Research Experience:

Research Assistant University/Institution Name | City, State | Dates

 • Assisted in conducting research projects, data collection, and analysis.
 • Collaborated with faculty members on research studies related to [Field of Study].
 • Contributed to data interpretation and report writing.
 • Presented research findings at conferences and seminars.

Publications:

 • Author, “Title of Published Paper,” Journal Name, Year.

Academic Projects:

 • Project Title: [Brief Description of Project]
  • Role: [Your Role]
  • Key Accomplishments: [List significant contributions and outcomes]

Skills:

 • Research methodologies and data analysis
 • Proficient in statistical analysis software (e.g., SPSS, R)
 • Strong written and oral communication skills
 • Project management and organization
 • Critical thinking and problem-solving
 • Teamwork and collaboration
 • Presentation and public speaking

Honors and Awards:

 • [Name of Award], [Year]
 • [Name of Scholarship], [Year]

Professional Memberships:

 • [Name of Professional Organization], [Year-Present]

References:

Available upon request