ตัวอย่าง Accounting Student Resume

ตัวอย่าง Accounting Student Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented accounting student seeking an internship opportunity to apply academic knowledge and gain practical experience in the field of accounting.

Education:

 • Bachelor of Science in Accounting [University or College Name] [City, State] [Expected Year of Graduation]

Coursework:

 • Financial Accounting
 • Managerial Accounting
 • Taxation
 • Auditing
 • Cost Accounting
 • Business Law
 • Financial Analysis

Skills:

 • Proficient in Microsoft Excel, Word, and PowerPoint
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Knowledge of accounting principles and practices
 • Attention to detail and accuracy
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Time management and organizational skills

Experience:

 • Accounting Intern, [Company/Organization Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Assisted with accounts payable and accounts receivable processes
  • Prepared bank reconciliations and financial statements
  • Participated in the month-end closing process
  • Conducted financial analysis and variance reporting
  • Assisted with the preparation of tax returns
 • Volunteer, [Non-Profit Organization] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Managed financial records and prepared expense reports
  • Assisted with budgeting and forecasting
  • Conducted data entry and reconciled financial transactions

Leadership and Involvement:

 • Member, Accounting Club, [University or College Name]

  • Participated in workshops and guest speaker events related to accounting
  • Engaged in networking opportunities with professionals in the accounting field
 • Volunteer, [Community Organization] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Assisted in organizing fundraising events and managing financial records

References:

Available upon request