ตัวอย่าง CV For Engineering Students

ตัวอย่าง CV For Engineering Students (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated Engineering student with a strong academic background in [Specify Engineering Discipline]. Seeking an internship opportunity at [Company Name] to apply my knowledge and skills in Engineering and gain practical experience in the field.

Education:

 • Bachelor of Science in [Engineering Discipline]
 • Name of University, City, State
 • Expected Graduation Date: [Month, Year]
 • Relevant coursework: [List relevant courses]

Skills:

 • Proficient in engineering software such as AutoCAD, MATLAB, and SolidWorks
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Excellent communication and teamwork abilities
 • Attention to detail and accuracy in completing tasks
 • Time management and organizational skills

Projects and Experience:

 • [Name of Project/Experience]

  • Briefly describe your involvement, tasks performed, and outcomes achieved.
 • [Name of Project/Experience]

  • Briefly describe your involvement, tasks performed, and outcomes achieved.
 • [Name of Project/Experience]

  • Briefly describe your involvement, tasks performed, and outcomes achieved.

Leadership and Involvement:

 • [Name of Organization/Club]

  • Position/Role
  • Description of responsibilities and contributions
 • [Name of Organization/Club]

  • Position/Role
  • Description of responsibilities and contributions

Certifications and Training:

 • [Name of Certification/Training]

  • Issuing Organization
  • Date
 • [Name of Certification/Training]

  • Issuing Organization
  • Date

References:

Available upon request