ตัวอย่าง Data Entry Resume Sample With No Experience

ตัวอย่าง Data Entry Resume Sample With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and motivated individual seeking a Data Entry position to utilize strong organizational and data management skills. Eager to contribute to a company’s efficiency and accuracy in data processing and entry tasks.

Education:

High School Diploma [School Name], [City, State] [Year]

Skills:

 • Excellent attention to detail and accuracy in data entry tasks.
 • Proficient in using Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).
 • Basic knowledge of data management software and systems.
 • Strong typing speed and familiarity with 10-key numeric keypad.
 • Ability to prioritize tasks and meet deadlines in a fast-paced environment.
 • Effective communication and interpersonal skills.
 • Solid problem-solving and critical thinking abilities.
 • Quick learner and adaptable to new technologies and software.

Relevant Coursework:

 • Computer Applications
 • Business Math
 • Information Management

Projects:

 • Created and maintained a spreadsheet to track inventory for a school fundraiser.
 • Assisted in organizing and digitizing student records for the school’s administrative office.
 • Developed a data entry process for a class project, ensuring accuracy and efficiency in entering large volumes of data.

Volunteer Experience:

Data Entry Volunteer, [Organization Name], [City, State] [Dates]

 • Entered and verified data from various sources into the organization’s database.
 • Assisted with organizing and maintaining files and records.
 • Ensured data accuracy and resolved any discrepancies.
 • Collaborated with team members to meet project deadlines.

Additional Skills:

 • Multilingual: Fluent in English and [Language].
 • Typing Speed: [Number] words per minute.

References:

Available upon request