ตัวอย่าง Dental Assistant Resume Examples

 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่าง Dental Assistant Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and detail-oriented dental assistant with [X] years of experience in providing quality patient care and assisting dentists in a fast-paced dental practice. Strong knowledge of dental procedures, instruments, and materials. Skilled in chairside assistance, patient education, and sterilization protocols. Seeking a dental assistant position where I can contribute my expertise and dedication to delivering exceptional dental care.

Education:

Dental Assisting Program [School Name], [City, State] [Year]

Certifications:

 • Certified Dental Assistant (CDA)
 • CPR and First Aid Certification

Skills:

 • Chairside assistance
 • Patient education
 • Dental radiography
 • Instrument sterilization
 • Dental records management
 • Dental software proficiency
 • Infection control protocols
 • Dental material management
 • X-ray development and interpretation
 • Dental equipment maintenance

Work Experience:

Dental Assistant [Dental Practice], [City, State] [Years]

 • Assisted the dentist in various dental procedures, including fillings, extractions, root canals, and crown placements.
 • Prepared treatment rooms, sterilized instruments, and ensured infection control protocols were followed.
 • Took and developed dental X-rays, ensuring accurate positioning and proper image quality.
 • Educated patients on oral hygiene techniques, post-operative care, and treatment options.
 • Maintained dental records and updated patient charts using electronic dental software.
 • Managed inventory of dental supplies, ordered restocking as needed, and organized the dental operatory.
 • Provided exceptional customer service, ensuring patient comfort and satisfaction throughout their visit.
 • Collaborated with the dental team to ensure smooth workflow and efficient patient care.

Internship/Externship Experience:

Dental Assistant Intern [Dental Clinic], [City, State] [Year]

 • Assisted dental professionals in routine procedures, gaining hands-on experience in chairside assistance, instrument sterilization, and patient care.
 • Prepared treatment rooms and ensured compliance with infection control protocols.
 • Interacted with patients, obtaining medical history, and explaining dental procedures.

Volunteer Experience:

Dental Outreach Program Volunteer [Organization Name], [City, State] [Year]

 • Assisted dental professionals in providing dental care to underserved communities.
 • Educated patients on oral hygiene practices and distributed oral health educational materials.

Professional Affiliations:

 • American Dental Assistants Association (ADAA)
 • State Dental Assistants Association

References:

Available upon request