ตัวอย่าง Formal Resume Example

ตัวอย่าง Formal Resume Example (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

[Write a concise and clear objective statement that highlights your career goals and how you can contribute to the organization.]

Education:

[Bachelor’s Degree] [University Name], [City, State] [Year of Graduation]

 • Major: [Your Major]
 • Relevant coursework: [List relevant coursework]
 • Honors/Awards: [List any academic honors or awards]

Skills:

 • [List relevant skills that are applicable to the job you are seeking]
 • [Include both hard skills (technical skills) and soft skills (interpersonal skills)]
 • [Tailor your skills section to align with the requirements of the job]

Experience:

[Job Title] [Company Name], [City, State] [Dates of Employment]

 • [Describe your responsibilities and achievements in concise bullet points]
 • [Quantify your accomplishments with specific metrics or percentages, where applicable]
 • [Highlight relevant experiences and skills that are applicable to the job you are applying for]

[Job Title] [Company Name], [City, State] [Dates of Employment]

 • [Describe your responsibilities and achievements in concise bullet points]
 • [Quantify your accomplishments with specific metrics or percentages, where applicable]
 • [Highlight relevant experiences and skills that are applicable to the job you are applying for]

[Job Title] [Company Name], [City, State] [Dates of Employment]

 • [Describe your responsibilities and achievements in concise bullet points]
 • [Quantify your accomplishments with specific metrics or percentages, where applicable]
 • [Highlight relevant experiences and skills that are applicable to the job you are applying for]

Additional Information:

 • [Include any additional information that is relevant to the job, such as certifications, language proficiency, or relevant volunteer work]
 • [Keep this section concise and relevant]

References:

Available upon request.