ตัวอย่าง Front Desk Receptionist Resume

ตัวอย่าง Front Desk Receptionist Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Friendly and professional front desk receptionist with [number] years of experience in providing exceptional customer service and administrative support. Skilled in handling a wide range of front desk duties, including greeting guests, managing phone calls, and scheduling appointments. Seeking a team front desk receptionist position to contribute to a positive and welcoming environment for clients and staff.

Skills:

 • Excellent customer service and communication skills
 • Proficient in operating multi-line phone systems and managing incoming calls
 • Strong organizational and multitasking abilities
 • Attention to detail and accuracy in managing administrative tasks
 • Professional and friendly demeanor
 • Knowledge of office procedures and equipment
 • Time management and prioritization skills
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Proficient in using Microsoft Office Suite and other relevant software
 • Adaptability and ability to handle high-pressure situations

Professional Experience:

Team Front Desk Receptionist, [Company Name], [City, State] [Years]

 • Greeted and welcomed clients, visitors, and staff with a friendly and professional attitude.
 • Managed a high-volume multi-line phone system, answering and directing incoming calls to appropriate personnel.
 • Scheduled and confirmed appointments, meetings, and conference room bookings.
 • Responded to client inquiries in person, via phone, and email, providing accurate information and resolving issues or directing them to the appropriate contact.
 • Maintained the reception area, ensuring a clean and organized space at all times.
 • Managed incoming and outgoing mail, packages, and deliveries.
 • Assisted with administrative tasks such as data entry, filing, and photocopying.
 • Collaborated with other team members to ensure smooth operation of the front desk and efficient customer service.
 • Handled confidential and sensitive information with utmost discretion.

Education:

Associate Degree in [Field of Study] [College/University Name], [City, State] [Year]

Certifications:

 • [List any relevant certifications or training]

References:

Available upon request