ตัวอย่าง Hotel Housekeeping Resume Sample

ตัวอย่าง Hotel Housekeeping Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

[Objective]

Dedicated and detail-oriented hotel housekeeper with [number] years of experience ensuring cleanliness and providing exceptional service in the hospitality industry. Strong knowledge of housekeeping procedures and cleaning techniques. Excellent time management and organizational skills to efficiently complete tasks. Seeking a position as a hotel housekeeper to contribute to the overall guest experience and maintain a clean and comfortable environment.

[Skills]

 • Proficient in hotel housekeeping procedures, including room cleaning, bed making, and laundry.
 • Knowledgeable in handling cleaning chemicals and operating cleaning equipment.
 • Strong attention to detail and ability to maintain high cleanliness standards.
 • Excellent communication and customer service skills.
 • Ability to work independently and collaboratively as part of a team.
 • Time management skills to prioritize tasks and meet deadlines.
 • Knowledge of safety and hygiene standards.

[Work Experience]

 • Hotel Housekeeper, [Hotel Name], [City, State] [Dates of Employment]

  • Cleaned and maintained guest rooms and public areas according to hotel standards.
  • Changed bed linens, replenished amenities, and restocked supplies.
  • Vacuumed, dusted, and mopped floors to ensure cleanliness.
  • Responded to guest requests and resolved any issues or complaints promptly.
  • Collaborated with other housekeeping staff to ensure efficient operations.
 • Housekeeping Attendant, [Hotel Name], [City, State] [Dates of Employment]

  • Assisted in maintaining cleanliness and organization of guest rooms and public areas.
  • Completed assigned cleaning tasks, including dusting, sweeping, and polishing.
  • Emptied trash bins and disposed of waste in accordance with hotel policies.
  • Reported any maintenance or repair needs to the appropriate department.
  • Followed safety procedures and guidelines to ensure a safe working environment.

[Education]

 • High School Diploma, [School Name], [City, State] [Year of Graduation]

[Certifications]

 • Housekeeping Certification, [Certifying Body], [Year]

[References]

Available upon request