ตัวอย่าง Housekeeping Resume With No Experience

ตัวอย่าง Housekeeping Resume With No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated and detail-oriented individual seeking a housekeeping position to utilize strong organizational and cleaning skills. Eager to contribute to maintaining a clean and sanitary environment for clients or guests.

Education:

High School Diploma School Name, City, State Year of Graduation

Skills:

 • Strong attention to detail in cleaning and organizing.
 • Knowledge of proper handling and use of cleaning chemicals and equipment.
 • Ability to work efficiently and independently.
 • Excellent time management and prioritization skills.
 • Strong physical stamina for performing manual tasks.
 • Effective communication and interpersonal skills.

Work Experience: None

Volunteer Experience: Housekeeping Volunteer Organization Name, City, State Dates

 • Assisted with cleaning and maintaining organization’s facilities.
 • Performed tasks such as sweeping, mopping, dusting, and vacuuming.
 • Ensured cleanliness and orderliness of common areas.
 • Supported other staff members in organizing and preparing rooms for events.

Additional Skills:

 • Familiarity with different cleaning techniques and products.
 • Ability to follow instructions and work in a team environment.
 • Flexibility in working hours and willingness to take on additional responsibilities.
 • Basic knowledge of safety procedures and precautions.

References:

Available upon request.