ตัวอย่าง Junior Accountant Resume

ตัวอย่าง Junior Accountant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Motivated and detail-oriented Junior Accountant with a solid understanding of accounting principles and strong analytical skills. Seeking an opportunity to contribute to the financial success of an organization and gain practical experience in the accounting field.

Education:

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Name of University, City, State
 • Graduation Date: [Month, Year]
 • Relevant coursework: Financial Accounting, Managerial Accounting, Taxation, Auditing, Business Law

Skills:

 • Proficient in accounting software such as QuickBooks, Excel, and SAP
 • Solid understanding of financial statements, general ledger, and bookkeeping procedures
 • Strong attention to detail and accuracy in data entry and financial analysis
 • Excellent problem-solving and critical thinking skills
 • Effective communication and interpersonal skills

Experience:

Junior Accountant | Company Name

 • Assisted in the preparation of financial statements and monthly reports
 • Performed reconciliations of bank accounts and credit card statements
 • Processed accounts payable and accounts receivable transactions
 • Assisted with budgeting and forecasting processes
 • Conducted variance analysis and identified areas for cost-saving opportunities
 • Assisted with year-end audits and provided necessary documentation to auditors

Internship | Accounting Firm

 • Supported senior accountants in various accounting tasks
 • Prepared tax returns for individual clients
 • Assisted in auditing financial statements and internal controls
 • Conducted research on accounting regulations and updated company policies accordingly

Leadership and Involvement:

 • Treasurer, Accounting Club | Name of University
  • Managed the club’s financial activities and budgeting
  • Organized fundraising events and collaborated with other student organizations

Certifications:

 • Certified Public Accountant (CPA) – In Progress

References:

Available upon request