ตัวอย่าง Legal Assistant Resume

ตัวอย่าง Legal Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and highly organized legal assistant with [Number] years of experience in providing comprehensive administrative and legal support in a fast-paced legal environment. Seeking a challenging legal assistant position at [Law Firm/Organization] to utilize my skills in legal research, case management, and document preparation to contribute to the success of the firm.

Education:

Bachelor of Science in Legal Studies [University Name], [City, State] [Year]

Certifications:

 • Certified Legal Assistant (CLA) – [Certification Body], [Year]

Skills:

 • Proficient in legal research and case management software, including Westlaw and Clio.
 • Strong knowledge of legal terminology, court procedures, and legal documentation.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Highly organized with exceptional attention to detail.
 • Ability to handle multiple tasks and prioritize deadlines.
 • Strong computer skills, including Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • Familiarity with legal document preparation and filing.
 • Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.
 • Strong interpersonal and teamwork skills.

Professional Experience:

Legal Assistant, [Law Firm], [City, State] [Years]

 • Assisted attorneys in all stages of litigation, including drafting legal documents, conducting legal research, and organizing case files.
 • Prepared and filed legal documents with courts and other government agencies.
 • Managed and maintained the firm’s case management system, ensuring accuracy and accessibility of client files.
 • Conducted factual and legal research to support case strategies and arguments.
 • Scheduled and coordinated meetings, depositions, and court appearances.
 • Assisted in preparing for trials, including organizing exhibits, witness coordination, and trial logistics.
 • Interacted with clients, court personnel, and opposing counsel to facilitate communication and resolve inquiries.
 • Drafted correspondence and communicated with clients to provide case updates and gather necessary information.
 • Assisted in billing and invoicing processes, tracking expenses, and managing client accounts.

Legal Intern, [Law Firm/Organization], [City, State] [Months]

 • Assisted attorneys in legal research, document review, and case preparation.
 • Conducted legal research on various topics to support legal arguments and case strategies.
 • Assisted in drafting legal documents, including motions, pleadings, and contracts.
 • Reviewed and summarized legal documents, contracts, and agreements.
 • Prepared case summaries and memoranda for attorney review.
 • Participated in client meetings and observed court proceedings.

Professional Affiliations:

 • Member, [Legal Association or Organization]

References:

Available upon request