ตัวอย่าง Medical Office Assistant Resume

ตัวอย่าง Medical Office Assistant Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]
[Address] [City, State, ZIP Code]
[Phone Number]
[Email Address]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Objective:

Highly organized and detail-oriented Medical Office Assistant with [number] years of experience in providing administrative support in medical settings. Adept at managing patient records, scheduling appointments, and ensuring smooth office operations. Seeking a challenging position in a reputable healthcare facility to utilize my skills and contribute to the efficient delivery of patient care.

Education:

Bachelor of Science in Healthcare Administration [University Name], [City, State] [Year of Graduation]

Certifications:

 • Certified Medical Administrative Assistant (CMAA)
 • Basic Life Support (BLS) Certification

Skills:

 • Proficient in electronic health records (EHR) and medical billing systems
 • Strong knowledge of medical terminology and procedures
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously while maintaining attention to detail
 • Skilled in appointment scheduling, patient registration, and insurance verification
 • Knowledgeable in maintaining patient confidentiality and adhering to HIPAA regulations
 • Proficient in using Microsoft Office Suite (Word, Excel, Outlook)

Work Experience: Medical Office Assistant [Medical Facility], [City, State] [Dates]

 • Managed patient check-in and check-out process, ensuring accurate collection of patient information and insurance details.
 • Scheduled appointments, coordinated referrals, and maintained the appointment calendar for healthcare providers.
 • Verified insurance coverage, processed billing, and handled medical coding to facilitate timely and accurate reimbursement.
 • Maintained and updated patient records, ensuring completeness, accuracy, and compliance with legal and regulatory requirements.
 • Assisted with the preparation of medical reports, correspondence, and other administrative documents.
 • Handled incoming calls, addressed patient inquiries, and resolved any issues or concerns in a professional manner.
 • Collaborated with healthcare professionals to ensure efficient patient flow and optimal office operations.

Administrative Assistant [Medical Facility], [City, State] [Dates]

 • Provided administrative support to the medical office, including managing correspondence, filing documents, and organizing meetings.
 • Coordinated the procurement of office supplies, ensuring sufficient stock levels for smooth operations.
 • Managed incoming and outgoing mail, distributed correspondence, and maintained the office’s filing system.
 • Assisted in the preparation of presentations, reports, and other documentation as required.
 • Scheduled and coordinated travel arrangements for healthcare providers attending conferences and seminars.
 • Assisted with special projects and initiatives to improve office efficiency and workflow.

References:

Available upon request