ตัวอย่าง Medical Surgical Nurse Resume

ตัวอย่าง Medical Surgical Nurse Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

[Objective]

Compassionate and skilled medical-surgical nurse with [number] years of experience providing comprehensive patient care in fast-paced hospital settings. Proficient in assessing patient conditions, administering medications, and coordinating multidisciplinary care. Strong interpersonal and communication skills to establish rapport with patients and collaborate with healthcare teams. Seeking a position as a medical-surgical nurse to contribute to the delivery of high-quality patient care.

[Skills]

 • Proficient in medical-surgical nursing procedures, including assessments, medication administration, and wound care.
 • Knowledgeable in managing complex patient cases and providing post-operative care.
 • Skilled in interpreting diagnostic tests and monitoring patient progress.
 • Strong communication and interpersonal skills to establish rapport with patients and their families.
 • Ability to collaborate with healthcare teams to ensure coordinated and efficient care.
 • Excellent time management and organizational skills to handle multiple patients and tasks.
 • Knowledge of infection control protocols and patient safety standards.

[Work Experience]

 • Medical-Surgical Nurse, [Hospital Name], [City, State] [Dates of Employment]

  • Assessed and monitored patient conditions, vital signs, and symptoms.
  • Administered medications, intravenous therapy, and wound care as per physician orders.
  • Collaborated with interdisciplinary healthcare teams to develop and implement patient care plans.
  • Educated patients and their families on post-operative care, medications, and lifestyle modifications.
  • Documented patient information, including assessments, interventions, and outcomes.
 • Registered Nurse, [Hospital Name], [City, State] [Dates of Employment]

  • Provided direct patient care, including medication administration and wound dressings.
  • Assisted with diagnostic procedures and implemented nursing interventions.
  • Monitored and documented patient vital signs and responses to treatments.
  • Collaborated with healthcare teams to develop and revise patient care plans.
  • Maintained accurate and thorough patient records and reports.

[Education]

 • Bachelor of Science in Nursing, [University Name], [City, State] [Year of Graduation]

[Licenses and Certifications]

 • Registered Nurse (RN) License, [State]
 • Basic Life Support (BLS) Certification, [Certifying Body], [Year]

[Professional Memberships]

 • American Nurses Association (ANA)
 • Medical-Surgical Nursing Certification Board (MSNCB)

[References]

Available upon request