ตัวอย่าง Nursing Resume Examples New Grad

ตัวอย่าง Nursing Resume Examples New Grad (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated nursing graduate seeking an entry-level position as a Registered Nurse to provide quality patient care and contribute to the success of a healthcare team. Eager to apply theoretical knowledge and clinical skills gained during nursing education to deliver exceptional healthcare services.

Education:

Bachelor of Science in Nursing [University Name] [Location] [Graduation Year]

Licensure and Certifications:

 • Registered Nurse (RN) License
 • Basic Life Support (BLS) Certification

Clinical Experience:

[Name of Clinical Facility] [Location] [Dates]

 • Provided direct patient care under the supervision of experienced nurses and clinical instructors.
 • Assessed patients’ vital signs, monitored their condition, and reported any changes to the healthcare team.
 • Administered medications, performed wound care, and assisted with various procedures.
 • Documented patient information accurately and maintained electronic health records.
 • Collaborated with interdisciplinary healthcare professionals to ensure comprehensive patient care.

Skills:

 • Strong knowledge of nursing principles, procedures, and protocols.
 • Proficient in performing physical assessments and documenting patient information.
 • Skilled in medication administration and dosage calculation.
 • Excellent communication and interpersonal skills to establish rapport with patients, families, and healthcare team members.
 • Ability to remain calm and composed in stressful situations.
 • Detail-oriented with strong organizational skills.
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks effectively.
 • Proficient in using electronic medical record (EMR) systems.

Professional Memberships:

 • Member, American Nurses Association (ANA)
 • Member, State Nursing Association

Clinical Rotations:

 • Medical-Surgical Nursing: [Hospital Name]
 • Pediatrics: [Hospital Name]
 • Maternity: [Hospital Name]
 • Mental Health: [Hospital Name]

Additional Experience:

[Part-Time Job/Volunteer Experience] [Organization Name] [Location] [Dates]

 • Provided support and assistance to patients/residents.
 • Assisted with activities of daily living (ADLs) and ensured their comfort and well-being.
 • Documented observations and reported any changes to the supervising nurse.
 • Collaborated with healthcare professionals to implement care plans.

References:

Available upon request