ตัวอย่าง Nursing Resume Examples With Clinical Experience

ตัวอย่าง Nursing Resume Examples With Clinical Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Registered Nurse with [X] years of clinical experience seeking a position in [hospital/medical facility]. Offering strong clinical skills, a solid understanding of patient care, and a commitment to providing high-quality healthcare services.

Education:

Bachelor of Science in Nursing [University Name], [City, State] Graduation: [Month, Year]

Licenses and Certifications:

 • Registered Nurse (RN), State Board of Nursing, [Year]
 • Basic Life Support (BLS) Certification, [Certifying Organization], [Year]
 • [Any other relevant certifications]

Clinical Experience:

Clinical Nurse, [Hospital/Medical Facility], [City, State] [Dates]

 • Provided direct patient care, including assessments, medication administration, wound care, and patient education.
 • Collaborated with interdisciplinary healthcare team members to develop and implement patient care plans.
 • Monitored patient progress, assessed vital signs, and documented observations in electronic health records (EHR).
 • Assisted in various procedures, such as central line insertions, IV placements, and catheterizations.
 • Responded to medical emergencies and provided immediate interventions as necessary.
 • Participated in patient and family education to promote health and prevent illness.

Nursing Assistant, [Hospital/Medical Facility], [City, State] [Dates]

 • Assisted with daily patient care activities, including bathing, dressing, and feeding.
 • Monitored vital signs and reported any changes to the nursing team.
 • Assisted in transferring and positioning patients to ensure comfort and prevent pressure ulcers.
 • Maintained a clean and safe patient environment.
 • Documented patient activities and assisted in updating patient charts.

Skills:

 • Patient Care: Proficient in delivering compassionate and patient-centered care.
 • Clinical Skills: Competent in medication administration, wound care, and patient assessments.
 • Electronic Health Records (EHR): Experience documenting patient information accurately in EHR systems.
 • Communication: Strong interpersonal and communication skills for effective patient and interdisciplinary team interaction.
 • Time Management: Ability to prioritize tasks, manage multiple responsibilities, and work efficiently in a fast-paced environment.
 • Critical Thinking: Skilled in assessing and analyzing patient situations to make informed decisions and provide appropriate interventions.

Professional Affiliations:

 • Member, [Nursing Association/Professional Organization]

References:

Available upon request.