ตัวอย่าง Nursing Student Resume Examples

ตัวอย่าง Nursing Student Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and dedicated Nursing student with a strong foundation in medical knowledge and patient care. Seeking a nursing internship position to apply theoretical learning in a practical healthcare setting. Eager to contribute to a healthcare team and enhance skills in providing quality patient care.

Education: Bachelor of Science in Nursing University Name, City, State Expected Graduation: Month, Year

Relevant Coursework:

 • Anatomy and Physiology
 • Pharmacology
 • Medical-Surgical Nursing
 • Maternal and Child Health Nursing
 • Nursing Ethics and Professionalism

Clinical Experience:

Hospital Name, City, State Dates

 • Assisted with patient care, including bathing, feeding, and monitoring vital signs.
 • Administered medication under the supervision of registered nurses.
 • Assisted in patient assessment, documentation, and patient education.
 • Collaborated with the healthcare team to develop and implement patient care plans.
 • Participated in interdisciplinary rounds to discuss patient progress and treatment plans.

Skills:

 • Patient assessment and monitoring
 • Medication administration
 • Wound care
 • Vital signs measurement
 • Patient education
 • Medical charting and documentation
 • Team collaboration and communication
 • Ability to remain calm in stressful situations

Certifications:

 • Basic Life Support (BLS) certification
 • First Aid certification

Professional Memberships:

 • Student Nurses Association (SNA)
 • American Nursing Association (ANA)

Volunteer Experience:

 • Volunteer Nurse Assistant, Local Community Clinic
 • Volunteer, Medical Outreach Program

Additional Skills:

 • Proficient in medical terminology and understanding of healthcare protocols.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Excellent time management and organizational skills.
 • Ability to work effectively in a fast-paced and dynamic healthcare environment.

References:

Available upon request.