ตัวอย่าง Office Admin Resume

ตัวอย่าง Office Admin Resume (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and organized Office Administrator with a strong administrative background seeking a challenging position to contribute to the smooth functioning of the office and support overall operations.

Education:

Bachelor’s Degree in Business Administration University Name, City, State Year of Graduation

Skills:

 • Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • Excellent organizational and multitasking skills.
 • Strong attention to detail and accuracy.
 • Effective written and verbal communication skills.
 • Ability to prioritize tasks and meet deadlines.
 • Proactive problem-solving and decision-making abilities.
 • Familiarity with office management software and systems.
 • Professional and friendly demeanor.

Work Experience:

Office Assistant Company Name, City, State Dates

 • Assisted with general administrative tasks, including managing phone calls, scheduling appointments, and responding to emails.
 • Maintained and organized office files, documents, and records.
 • Prepared and edited correspondence, reports, and presentations.
 • Coordinated meetings and events, including making travel arrangements.
 • Managed office supplies and inventory, and placed orders as needed.
 • Assisted in the preparation and tracking of invoices, expenses, and budgets.
 • Collaborated with team members to ensure efficient office operations.

Internship Experience:

Administrative Intern Company Name, City, State Dates

 • Provided support to various departments within the organization.
 • Assisted with data entry, document preparation, and filing.
 • Conducted research and compiled reports for specific projects.
 • Assisted in organizing and coordinating office events and meetings.
 • Collaborated with team members on special administrative projects.

Additional Skills:

 • Strong interpersonal and customer service skills.
 • Ability to maintain confidentiality and handle sensitive information.
 • Knowledge of office procedures and protocols.
 • Adaptability and willingness to learn new tasks and technologies.
 • Ability to work independently and as part of a team.

References:

Available upon request.