ตัวอย่าง Receptionist CV Example

 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่าง Receptionist CV Example (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Highly organized and friendly receptionist with [X] years of experience in managing front desk operations and providing excellent customer service. Seeking a challenging position as a Receptionist to utilize my strong communication, organizational, and problem-solving skills to create a positive first impression for guests and assist in office administration.

Summary of Qualifications:

 • years of experience as a receptionist in various industries, demonstrating professionalism and exceptional customer service.
 • Excellent communication skills, both verbal and written, with the ability to interact effectively with individuals at all levels.
 • Strong organizational skills with the ability to multitask and prioritize tasks in a fast-paced environment.
 • Proficient in managing phone systems, scheduling appointments, and handling administrative tasks.
 • Friendly and approachable demeanor with a passion for providing outstanding customer service.

Professional Experience:

Receptionist [Company Name] [City, State] [Dates]

 • Greeted and welcomed guests, employees, and clients in a friendly and professional manner.
 • Answered and directed incoming calls, screened and transferred calls as appropriate.
 • Managed the front desk, ensuring a clean and organized reception area.
 • Scheduled appointments, meetings, and conference room bookings.
 • Handled incoming and outgoing mail and packages, and maintained the postage system.
 • Assisted with administrative tasks such as filing, data entry, and document preparation.
 • Provided general information and assistance to visitors and staff.
 • Managed office supplies and maintained inventory levels.
 • Assisted in coordinating office events and meetings.

Administrative Assistant [Company Name] [City, State] [Dates]

 • Supported the administrative team with various tasks including data entry, filing, and document management.
 • Assisted in organizing meetings, preparing meeting materials, and taking meeting minutes.
 • Managed incoming and outgoing correspondence, including emails and phone calls.
 • Handled travel arrangements and logistics for company executives.
 • Maintained and updated databases and spreadsheets.
 • Assisted in the preparation of reports, presentations, and other documents.
 • Handled confidential and sensitive information with discretion.

Education:

Diploma/Certificate in [Field of Study] [School/Institution Name] [City, State] [Year]

Skills:

 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong organizational and multitasking abilities
 • Proficient in MS Office Suite and office equipment
 • Professional telephone etiquette
 • Attention to detail and accuracy
 • Customer service orientation
 • Time management and prioritization
 • Problem-solving and decision-making

References:

Available upon request