ตัวอย่าง Resume วิศวกรเคมี เพื่อใช้สมัครงาน

ตัวอย่าง Resume วิศวกรไฟฟ้า ใช้เป็นแนวทางในการเขียนสมัครงาน ในสายของเอกชนและราชการ ในบทความนี้เราจะเล่าถึงทักษะ Skills และทุกเรื่องที่สายงานวิศกรไฟฟ้าต้องรู้ก่อนทำเรซูเม่สมัครงาน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรเคมี เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับคนที่ชอบคิดค้น วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ และปรับปรุง  ทำงานเกี่ยวกับพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุตสาหกรรมในโรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้กระบวนการกายภาพ เคมีหรือชีวภาพ ดูแลระบบความปลอดภัย การกำจัดของเสียของโรงงาน เพื่อให้ประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ มีความจำเป็นมากในด้านการผลิตในโรงงาน

วิศวกรเคมี รับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้าง

 • พัฒนากระบวนการแยกส่วนประกอบของของเหลว ก๊าซ หรือสร้างกระแสไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเคมี
 • ควบคุมกระบวนการผลิต
 • วิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 • วางแผน ออกแบบ ปรับปรุงและขยายกำลังการผลิต
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองทางเคมี
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางเคมี
 • ติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ทักษะที่ต้องใช้

 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการกระบวนการทำงานทางเคมี
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ
 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมงานเป็นจำนวนมาก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทน รอบคอบ แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • รับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เส้นทางสู่อาชีพวิศวกรโยธา

สำหรับใครที่สนใจอยากเป็นวิศวกรเคมี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) จากนั้นสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจได้เลย

วิศวกรเคมีส่วนใหญ่เลือกทำงานอะไร?

วิศวกรเคมีส่วนใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ มักจะทำงานในสายงานทางด้านวิศวกรรมโดยตรง ส่วนอีก 36 เปอร์เซ็นต์ มักจะเป็นวิศวกรการผลิตและวิศวกรกระบวนการ

โอกาสและความก้าวหน้าของสายอาชีพวิศวกรเคมี

ผู้ที่ประกอบอาชีพ วิศวกรเคมี ที่เลือกรับราชการหรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มักจะได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนตามกฎและระเบียบที่ถูกกำหนดไว้ ส่วนกลุ่มคนที่เลือกประกอบอาชีพนี้กับภาคเอกชน หากต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพตามสายงาน ควรศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมอาหาร หรืออาจจะเป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารก็ได้ เพื่อที่จะส่งผลทำให้เกิดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งไปสู่การเป็นผู้จัดการสายการผลิต หรือ ผู้จัดการโรงงาน ได้ในที่สุด

การศึกษาต่อของวิศวกรเคมี

 1. ศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีต่อ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งสิ่งที่คุณจะได้ นั่นก็คือ ความเชี่ยวชาญ ส่วนงานที่เหมาะสม ก็คือ งานทางด้านการให้คำปรึกษา หรือ อาจจะเป็นงานที่คอยดูแลในด้านต่าง ๆ ที่คุณมีความเชี่ยวชาญอย่างมากที่สุด และอีกหนึ่งโอกาสดี ๆ ก็คือ การเป็นอาจารย์หรือไม่ก็นักวิจัย
 2. การศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่จะต้องมั่นใจว่า คุณต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานออกจากด้านวิศวกรรมเป็นสำคัญ
 3. การศึกษาต่อในส่วนของปริญญาตรีทางด้านการบริหารและธุรกิจ ในส่วนนี้จะเหมาะสมกับวิศวกรเคมีที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มาแล้วช่วงหนึ่ง เมื่อมองเห็นโอกาสงานที่สูงขึ้น สามารถเลือกเรียน MBA ได้

ตัวอย่าง Resume วิศวกรเคมี ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สมัครงาน

Sri Rattana

3 Baan Suan Somdej, Sukhumvit Rd., Bang Rak, Chatuchak, Bangkok 10550

+66- 98-888-8855 plarattana@gmail.com


Objective        

Willing to apply my knowledge and abilities as a chemical engineer to oversee the process of raw material converting, test and design the products to optimize their safety and efficiency.


Skills              

 • Proficiency with chemicals and hazardous materials handling
 • Knowledgeable in physical and chemical math equations
 • Knowledgeable in chemical components and solutions
 • Strong decision-making and problem-solving skills
 • Effective interpersonal and communication skills
 • Critical and analytical thinking
 • Effective team player

Experience     

2020 – Present

Lab Chemist, BKK LAB Co., Ltd.

 • Coordinate on test procedures
 • Develop and customize the process
 • Consult with engineer and scientist about the test
 • Specify and report the test
 • Maintain laboratory instruments
 • Supplies order

Internship       

2018– 2019

Lab Technician, BKK LAB Co., Ltd.

 • Received the samples to be tested
 • Research for a further medical solution
 • Recorded the data and organized supplies

Education       

2017 – 2020

 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, National Pride University with 1st honor, GPA 3.80

Training          

 • Chemical Engineer Learning Management System Program
 • Laboratory Procedure Program

Computer

Microsoft Office, HYSIS, PROII, ChemCad


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรเคมี เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785