ตัวอย่าง Resume วิศวกรไฟฟ้า

ตัวอย่างเรซูเม่ Resume วิศวกรไฟฟ้า ใช้เป็นแนวทางในการเขียนสมัครงาน

Ekasith Srivilai

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

3 Baan Suan Somdej, Sukhumvit Rd., Bang Rak, Chatuchak, Bangkok 10550

+66- 98-888-8855 Srivilaiek@gmail.com


Objective

Willing to apply my knowledge and abilities as an electrical engineer to design, develop and maintain electrical systems for the safest and the most quality outcomes.

Skills  

 • Critical and analytical thinking
 • Effective interpersonal and communication skills
 • Produce schematics and manual writing
 • Proficiency with electric power and electromagnetic wave
 • Familia with electrical software and tools
 • Knowledgeable in the calculation of equations
 • Inspect and supervise the technicians
 • Time management and well-organized

Experience 

2020 – Present

Electrical technician, Phuket Secret Resort

 • Install the schematics.
 • Develop and maintain electrical systems.
 • Inspect and record electrical systems.
 • Daily report to the manager.
 • Fix the electrical gadgets as per requirements.
 • Finish the job by the deadline.
 • Create customer satisfaction.

Internship       

2019 – 2020

Technician, Provincial Electricity Authority

 • Receive the request by email or call.
 • Examine the electric system of users.
 • Inspect and design electric systems for users.
 • Provide service during and after the installation.
 • Analyze the electric quality and satisfaction.
 • Report and proceed with the operation as per assignment.

Education       

2017 – 2020

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering with 2nd honor, National Pride University, GPA 3.50

Training 

 • Electrical Engineer Learning Management System Program
 • Risk Management and Best Practiced Program
 • Professional Working Procedure for Electrical Engineer

Computer

Microsoft Office, Simulink, Pspice, PSCAD


วิศกรไฟฟ้า คืออะไร

วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม รวมถึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าใหม่ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน

วิศวกรไฟฟ้าเป็นอาชีพ ที่เป็นหัวใจหลักในระบบไฟฟ้า  เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการ  เนื่องจากไฟฟ้า ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน  และระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับครัวเรือน

คุณสมบัติที่วิศวกรไฟฟ้าควรมี

 • เป็นคนละเอียด  รอบคอบ คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
 • ตัดสินใจได้เร็ว แต่ไม่วู่วาม มีสติและสมาธิเป็นอย่างดี
 • เป็นคนที่รู้จักการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • รู้จักการคิด ดัดแปลง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า ต้องเรียนอะไร         

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยยอดนิยมของ คนอยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หรือในต่างประเทศ ก็คือ  Massachusetts Institute of Technology และ Harvard University

ทักษะที่ วิศกรไฟฟ้าควรมี

Soft Skill

 1. ไหวพริบ การแก้ปัญหา
 2. การเข้าสังคม การประสานงาน
 3. การเขียน การอธิบาย
 4. การเรียบเรียง พูด นำเสนอ

Hard Skill

 1. การเขียนโปรแกรม
 2. ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สื่อสาร
 3. การซ่อมบำรุง

วิศวกรไฟฟ้า มีกี่สาย 

การทำงานของวิศวกรไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 2 สาย ตามลักษณะการทำงาน  ดังนี้

1. สายซ่อมบำรุง

การทำงานของสายนี้ จะเป็นการทำงานในส่วนของวางแผนการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันความเสียหาย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้วยการทดสอบทางไฟฟ้า รวมไปถึงการคิดแผนเพื่อทำการทดสอบและจัดหานำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบำรุงรักษาอุปกรณ์   นอกจากนี้สายซ่อมบำรุง ยังมีหน้าที่ในการบำรุงรักษา เพื่อให้อุปกรณ์ที่เสียหายกลับใช้งานได้ไวที่สุด โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบก่อนแก้ไข หรืออาจแกะอุปกรณ์เพื่อตรวสอบ นอกจากนี้ยังต้องวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  และหาแนวทางป้องกัน

2. สายงานออกแบบ

การทำงานของสายนี้ จะเป็นการประเมินสภาพคร่าวๆ ก่อนทำการออกแบบระบบไฟฟ้า  โดยต้องมีการออกแบบ คิดวิเคราห์ เพื่อที่จะประเมินราคา รวมไปถึงการเก็บข้อมูลและสอบถามความต้องการของลูกค้า  เพื่อออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ  จากนั้นก็ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานของวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงานของ วิศวกรไฟฟ้า  ในสายของเอกชนและราชการจะต่างกัน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะเริ่มการทำงานจาก วิศวกร > หัวหน้าแผนก > หัวหน้ากอง > หัวหน้าฝ่าย > ผู้ช่วยรองผู้ว่าฯ > รองผู้ว่าฯ > ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เอกชน –ตำแหน่งงานอาจขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กร โดยมากจะเริ่มต้นจากวิศวกรไฟฟ้า (Junior) > วิศวกรไฟฟ้า (Senior) > ผู้ช่วยผู้จัดการ > ผู้จัดการ > ผู้บริหาร

รายได้ของ วิศกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างดี  แต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องเงินเดือนระหว่างการทำงานให้กับภาครัฐกับภาคเอกชนอยู่ ซึ่งจะเริ่มต้นที่ 21,800 บาทเป็นต้นไป จนถึง 80,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับ ระดับขั้นวิศวะ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ทำด้วย

*ขอบคุณข้อมูล จาก ทรูปลูกปัญญา

วิศวกรไฟฟ้าหางานอย่างไร

วิศวกรไฟฟ้า เป็นอาชีพที่หางานได้ไม่ยาก ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการทำงานในสายนี้จะต้องพัฒนาตัวเองอยูเสมอ และหาทักษะเพิ่มเติม อาทิ ทักษะภาษา เช่น การสอบ TOFEL หรือภาษาอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้น  โดยผู้ที่ต้องการทำงานจะต้องตัดสินใจให้ดีว่า  ต้องการทำงานในส่วนของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ ของเอกชน  ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของการสมัครงาน  เงินเดือน และการทำงาน  ซึ่งการทำงานในส่วนของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  อาจจะสมัครยากเพราะต้องมีการสอบแข่งขัน ทดสอบทักษะต่างๆ แม้เงินเดือนน้อยกว่าแต่ก็มีความมั่นคงกว่า แต่สำหรับเอกชน  ข้อดีคือมีให้เลือกสมัครได้หลายที่  หลายโรงงาน  ค่อนข้างกว้างอัตราการแข่งขันไม่สูงมากนัก  เงินเดือนดี แต่อาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่นัก แต่สุดท้ายไม่ว่าการทำงานในภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ บางคนเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งก็สามารถที่เก็บเงินออกมาเปิดกิจการของตนเองได้  ซึ่งมีความมั่นคงและเป็นอิสระ

สถานที่ทำงานของ วิศวกรไฟฟ้า คือที่ไหน

วิศวกรไฟฟ้า การทำงาน โดยมาก มักจะเป็นตามโรงงานไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ตามส่วนต่าง ๆ ของระบบส่งไฟ  โรงซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงทดสอบอุปกรณ์ สำนักงานส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับหน้าที่และตำแหน่งงานของแต่ล่ะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดีของอาชีพวิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า จัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างดี  เรียกได้ว่า  ใครทำอาชีพนี้ไม่มีลำบากแน่นอน อีกทั้งขอบเขตงานก็กว้างและหลากหลายทำให้หางานได้ง่าย และวิศวกรไฟฟ้าก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และยังได้เดินทางไปทำงานในหลายๆที่ ทำให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์อยู่ตลอด  นอกจากนี้หากเบื่องานที่ทำอยู่ วิศวกรไฟฟ้า ยังเบี่ยงไปทำงานในสายอื่นๆได้ง่าย เพราะไฟฟ้า และวิชา ทักษะต่างๆที่วิศวกรไฟฟ้าใช้ทำงานนั้นเป็นพื้นฐานของงานหลายๆชนิด

ข้อเสียของอาชีพวิศวกรไฟฟ้า

ต้องยอมรับว่าอาชีพนี้ คู่กันกับการเดินทางจริง จึงเป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่ใครหลายๆคนไม่ชอบ  อีกทั้งบางครั้ง ยังมีการทำงานในช่วงดึก หรือต้องล่วงเวลาบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นข้อจำกัด เพราะทำให้ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว  นอกจากนี้ การทำงานของวิศวกรไฟฟ้า ยังเป็นงานที่ทำเหมือนเดิมซ้ำๆในทุกๆวัน  ซึ่งมีงานมาหาถึงที่ ลักษณะงานจะเวียนแบบเดิม  จึงอาจทำให้บางคนรู้สึกเบื่อ


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรไฟฟ้า เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785