ตัวอย่าง Resume Model for Teachers

ตัวอย่าง Resume Model for Teachers (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Dedicated and passionate educator with [number] years of experience in [grade level/subject]. Committed to creating a positive and engaging learning environment that fosters student growth and success. Seeking a teaching position where I can utilize my skills, knowledge, and enthusiasm to inspire and educate students.

Education:

[Bachelor’s/Master’s] Degree in [Education/Subject/Area of Specialization] [University/College Name] [City, State] [Year]

Certifications:

 • [List any relevant teaching certifications, such as teaching license, ESL certification, etc.]

Teaching Experience:

[School Name], [City, State] [Position Held] [Dates of Employment]

 • [Provide a brief description of your role and responsibilities]
 • [Highlight any notable achievements or projects]
 • [Include any specific teaching methodologies or approaches you implemented]

[School Name], [City, State] [Position Held] [Dates of Employment]

 • [Describe your key responsibilities and accomplishments]
 • [Highlight any notable contributions or improvements you made]

Skills:

 • Strong knowledge of [relevant subjects/curriculum]
 • Effective classroom management and behavior modification techniques
 • Differentiated instruction to accommodate diverse learning styles
 • Use of technology to enhance teaching and learning
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to build positive relationships with students, parents, and colleagues
 • Strong organizational and time management skills

Professional Development:

 • [List any relevant professional development workshops, seminars, or conferences attended]
 • [Include any additional certifications or training programs completed]

Professional Affiliations:

 • [List any memberships or affiliations to professional teaching organizations]

References:

Available upon request