ตัวอย่าง Starbucks Resume Example

ตัวอย่าง Starbucks Resume Example (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and customer-oriented individual seeking a position at Starbucks to utilize my excellent communication and interpersonal skills in delivering exceptional service to customers. Passionate about coffee and creating a welcoming atmosphere for guests.

Experience:

Barista, XYZ Coffee Shop, City, State [Dates]

 • Prepared and served a variety of coffee beverages to customers, ensuring quality and consistency.
 • Maintained cleanliness and organization of the coffee bar and work area.
 • Interacted with customers in a friendly and professional manner, taking their orders and providing product recommendations.
 • Handled cash transactions accurately and efficiently using the point-of-sale system.
 • Collaborated with team members to ensure smooth operations during peak hours.
 • Participated in training sessions and remained up to date with new coffee blends and brewing techniques.

Customer Service Representative, ABC Retail Store, City, State [Dates]

 • Assisted customers with inquiries, product selection, and resolving issues in a timely and friendly manner.
 • Handled cash transactions, including processing payments, issuing refunds, and providing accurate change.
 • Maintained product knowledge to effectively answer customer questions and provide recommendations.
 • Assisted in merchandising and restocking shelves to ensure a visually appealing and organized store environment.
 • Collaborated with team members to achieve sales targets and deliver excellent customer service.

Education:

High School Diploma XYZ High School, City, State [Year]

Skills:

 • Excellent customer service and interpersonal skills
 • Strong knowledge of coffee beverages and brewing techniques
 • Ability to work in a fast-paced and dynamic environment
 • Attention to detail and ability to multitask
 • Effective communication and problem-solving abilities
 • Cash handling and point-of-sale system proficiency

References:

Available upon request.