ตัวอย่าง Teenager Resume Examples

ตัวอย่าง Teenager Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address, City, State, ZIP]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Hardworking and motivated high school student with a strong work ethic and excellent communication skills. Seeking part-time employment to gain valuable work experience and contribute to a team-oriented environment.

Education:

 • High School Diploma (Expected graduation: [Year]) [High School Name] [City, State]

Skills:

 • Strong verbal and written communication skills
 • Excellent time management and organizational abilities
 • Ability to work effectively in a team and independently
 • Basic computer skills (Microsoft Office, Internet browsing)
 • Strong problem-solving and critical thinking skills
 • Friendly and approachable with a positive attitude

Work Experience:

[Position] [Company/Organization] [City, State] [Dates]

 • Assisted with customer service, including greeting customers, answering inquiries, and providing information
 • Operated cash register, handling cash transactions accurately
 • Stocked and organized merchandise on shelves and displays
 • Maintained cleanliness and tidiness of the store
 • Collaborated with team members to ensure smooth store operations

Volunteer Experience:

[Position] [Organization] [City, State] [Dates]

 • Assisted in organizing and coordinating community events
 • Participated in fundraising activities
 • Provided support and assistance to event participants
 • Contributed to event setup and cleanup

Leadership Experience:

[Position] [School Club/Organization] [City, State] [Dates]

 • Led team meetings and facilitated group discussions
 • Organized and executed club activities and events
 • Collaborated with club members to achieve common goals

Additional Skills and Interests:

 • Fluent in [Language]
 • Proficient in playing [Musical Instrument]
 • Volunteer work at [Community Organization]

References:

Available upon request