ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการ

งานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลที่สามารถจัดระเบียบและจัดการงานในสำนักงานได้ สามารถรับมือกับพนักงานและลูกค้าได้ตลอดเวลา มีทักษะในการบริหารและการบริการที่เหมาะสม โดยบุคคลที่ทำงานผู้ช่วยธุรการนี้จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถจัดการกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานประเภทนี้ คือ จะต้องมีทักษะในการรายงาน ทักษะการนำเสนอ ทักษะในการทำงานขององค์กรและความเป็นมืออาชีพในการทำงาน พร้อมทั้งต้องมีทักษะการพูดและการสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะงานผู้ช่วยธุรการเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ช่วยธุรการที่คุณกำลังมองหา จะต้องมีทักษะการจัดระเบียบการทำงานและจัดการสำนักงานได้ พร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขุมรอบคอบและสามารถทำงานที่สั่งได้ไม่บกพร่องซึ่ง ตัวอย่างรูปแบบคำอธิบายงานผู้ช่วยธุระการเพื่อเป็นแนวทางในการหาผู้ช่วยธุรการของคุณมีระบุไว้ตามด้านล่างนี้

 

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการ (Administrative Assistant Job description Sample)

Position: Administrative assistant

Degree: Bachelor’s degree

Working conditions: Working from office only

Qualifications:

  • Must have a bachelor’s degree with an experience of at least 3 years in the relevant field
  • Must be proficient in MS Word, MS Excel and MS Outlook
  • Must have good communication and interpersonal skills
  • Must have administrative assistance experience
  • Must have managerial and organizational skills
  • Must have problem-solving and decision-making skills
  • Should be active and attentive during the working hours

Key responsibilities:

As we are a highly professional company, so we are looking for someone who is good at handling our administrative workload and work in close collaboration with our admin staff and share their workload. We at CourierEx Ltd. are looking for someone who can be of great support and help in the admin sector.

As we are a company who is basically working in the shipping industry, so most of our work is based on the computers and in the field as well. So we need someone who can keep a record of the sales and dispatched goods. A person who is a keen observer of the office’s environment will be a good addition so he can work in close association with the senior executives and mentors.

Excellent reporting and managing skills are required. The person should be organized and well-dressed as he as to do the external errands as well such as talking to the clients personally and on the telephone as well. He has to arrange the meetings and appointments of clients with the authorities. He will have full access to the inventory and has to keep a record of the inventory as well making sure that the stock is always full. A motivated, problem-solving, professional and enthusiastic individual is highly welcomed for this job. If you think you have all the required skills, do apply for this job.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการ (Administrative Assistant Job description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย