ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการ

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager Job Description Sample)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการต้องมีพื้นฐานและทักษะในการบริหารเช่นเดียวกับผู้จัดการ พวกเขาเป็นคนที่มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำและมีทักษะที่ดี

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ทักษะที่ต้องการในการทำงาน:

ความเป็นผู้นำ – ผู้ช่วยผู้จัดการควรประกอบธุรกิจของตนเอง และสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับบุคคลอื่นๆ หรือสมาชิกในทีมได้

การจัดระเบียบ – ผู้ช่วยผู้จัดการควรมีความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และสามารมอบหมายงานให้กับพนักงานได้ เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างราบรื่น

การคัดเลือกเข้าทำงานและการฝึกอบรม – ผู้ช่วยผู้จัดการจะเป็นผู้ที่คอยติเตียนและให้คำปรึกษาที่ดีต่อพนักงาน รวมทั้งอบรมให้ความรู้พนักงานใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถพัฒนาองค์กรได้

มีความเอาใจใส่ – หน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการ คือ ควรดูแลเอาใจใส่ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าองค์กรจะดำเนินไปอย่างช้าๆก็ตาม

เป็นมิตรและเข้าสังคมได้ง่าย – ไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันกับพนักงานคนอื่นๆเท่านั้น ผู้ช่วยผู้จัดการยังต้องช่วยเหลือลูกค้า คอยให้คำแนะนำต่างๆ หากมีการสอบถาม หรือร้องเรียน ผู้ช่วยผู้จัดการที่ดี ควรใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นมิตร

เวลาทำงานที่คาดหวัง – ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาจมีการเปลี่ยนกะ แต่ส่วนใหญ่ผู้จัดการจะคาดหวังให้ทำงานเต็ม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการไม่จำเป็นต้องมีอำนาจสั่งการและมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงานคนอื่นๆ แต่ต้องคอยช่วยเหลือพนักงาน หน้าที่หลักของผู้ช่วยผู้จัดการ คือ การพัฒนาตนเองและการจัดระเบียบพนักงานคนอื่นๆได้

คุณจะมีส่วนร่วมในการพิจารณากับลูกค้าตอบสนองต่อโทรศัพท์การจัดเก็บเอกสารการสอนคนทำงานใหม่ทำความสะอาดที่เก็บ / สำนักงาน ครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวเมื่อขาดกำลังคน คุณจะไม่มีเวลานั่งและพักผ่อนในขณะที่ต้องบอกคนอื่นว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ผู้ช่วยผู้จัดการจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ จัดเก็บเอกสาร สอนพนักงานใหม่ ทำความสะอาดสำนักงาน  ตลอดจนสอดส่องดูแลความเรียบร้อยเมื่อขาดพนักงาน