ตัวอย่างเรซูเม่ทนายความ นักกฎหมาย (Attorney Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งทนายความ นักกฎหมาย (Attorney) รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งทนายความ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ทนายความ ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนลูกความผู้ซึ่งต้องการการนำเสนอที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการทางกฎหมาย ทนายความ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการร่างและทบทวนเอกสารกฎหมายเพื่อให้ลูกความลงนาม ส่วนใหญ่แล้วทนายความทำงานโดยตรงร่วมกับลูกความเนื่องจากมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ลูกความเพื่อให้มั่นใจว่าลูกความจะไม่กระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมาย ทนายความมักเป็นตัวแทนของลูกความในการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น ในศาลหรือในการประนีประนอมต่างๆ อีกทั้งยังต้องทำการวิจัยค้นคว้าเมื่อต้องทำการเป็นตัวแทนบุคคลซึ่งต้องการพิสูจน์ข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน ทนายความยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการร่างเอกสารซึ่งปกป้องผลประโยชน์ของลูกความ บุคคลแต่ละคนนั้นหากต้องการที่จะชนะคดีจึงมักจะต้องการทำงานกับทนายที่มีประวัติชนะคดีจำนวนมาก

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งทนายความ

 • เอาใจใส่รายละเอียด (Attention to detail) (ฟังรายละเอียดทุกอย่างของคดีจากลูกความ)
 • มีเหตุผล (Sound judgment)
 • มีความคิดวิเคราะห์และคิดตามหลักความเป็นจริง (Analytical and Logical thinking)
 • มีการจัดการเวลา (Time Management)
 • มีความสามารถในการทำงานตามเวลาที่กำหนด (The ability to meet tight deadlines)
 • มีทักษะในการจัดการเวลาและตารางงาน (Calendar and time management skills)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Must possess good Interpersonal Skills)
 • สามารถดำเนินการสื่อสารผ่านทางการเขียนและทางวาจาได้ดี (process good Oral and Written communication)
 • มีทักษะในการโน้มน้าว (Persuasiveness)
 • มีความสามารถในการทำงานได้ด้วยตนเอง (Should possess the ability to work alone without support)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ (Analytical skills) (สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และสรุปใจความสำคัญได้)
 • ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Good Reading Comprehension Skills)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ทนายความ นักกฎหมาย – Attorney

OLIVIA WILLIAMS
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

PROFILE

Dedicated, diligent legal and insurance professional with extensive experience providing underwriting, counsel, and research services to clients to always give out the best. Highly organized and extremely detailed, able to work seamlessly on multiple projects and transactions simultaneously. Comfortable leading round table discussions on a variety of legal case that is related to insurance and financial investments. Capable closer, realizing significant growth in office revenue and profit margin through effective utilization of direct marketing methods in-person and written correspondence.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

TANA ASSOCIATE 2009 – To Present
Litigation Attorney

 • Manage complex defense cases and handled all documentation of witness depositions and evidence.
 • Settle 50% of cases out of court and won 96% cases in total both in and out of court.
 • Attend meditation and arbitration, contact experts and prepare settlement documents.
 • Manage staff and attorneys in a multi-million dollar law suit involving more than 600 plaintiffs and defendants.

OLIVIA LAW FIRM 2007 – 2009 
Litigation Associate

 • Handled aspects of complex defense cases, intellectual property and, business mergers.
 • Delegated research and review of cases to legal assistants and entry-level paralegals
 • Review applications, proposals, and grant for legal compliance on behalf of clients.
 • Work with online and offline document to be prepared for court filing and presentation
 • Prepare comprehensive evidence summaries in anticipation of depositions and trials i.e. document on requests, eye-witnesses, health report, and any other documents that may be needed.

EDUCATION

Bournemouth University Adel, IA 
Bachelor in Legal Studies July 2005

Graduated in the Top 5 per
Graduated with a 4.5 G.P.A

Bournemouth University Adel, IA
Master in Law, June 2006

Graduated with Honors
Members if the Honors Society

CERTIFICATION (LICENCES)

State lawyer licence, Adel IA, 2007- present

REFERENCES – Available upon request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับทนายความและนักกฎหมาย เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785