ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์ (Cashier Job Description Sample)

การเป็นแคชเชียร์นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากแคชเชียร์มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหน้า ที่ต้องจัดการความถูกต้องของการทำธุรกรรมเงินสด และยังรับผิดชอบในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้ากับการบริการอีกด้วย

ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของแคชเชียร์ คือ ในส่วนของค่าใช้จ่ายของลูกค้า การรับเงิน และการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ในส่วนของเทคโนโลยีการลงทะเบียน แคชเชียร์ควรทราบวิธีการรับบัตรเครดิตและใบเสร็จรับเงินสำหรับการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง

โดยทั่วไปแล้ว งานแคชเชียร์มักได้ตรวจเช็คลิ้นชักเมื่อเปลี่ยนกะ เพื่อสรุปยอดเงินสด และความเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนแรกจากการเปลี่ยนกะ คือ ควรนับเงินในลิ้นชักก่อน และตรวจสอบว่าลิ้นชักมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นลิ้นชักควรได้รับการจัดอย่างถูกต้อง ควรเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่อยู่ในลิ้นชักและยอดขายทั้งหมดในระหว่างที่เปลี่ยนกะ

แคชเชียร์ควรแยกความแตกต่างระหว่างรายการเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงค่าบริการคูปองและผลตอบแทนหรือการชำระเงินที่ร้านค้ายอมรับ

นอกจากนี้แคชเชียร์ควรทราบเวลาที่เหมาะสมในการสอบถามคำถามบางข้อกับลูกค้า ซึ่งจะรวมถึง การได้รับอนุญาตในการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ว่าลูกค้ามีอายุที่เหมาะสมหรือไม่

แคชเชียร์ยังต้องทราบกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ลูกค้าบางรายใช้เงินเพื่อซื้อ แคชเชียร์ต้องสแกนบาร์โค้ดในรายการที่ซื้อ และควรตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในร้านค้าด้วย

นอกจากนี้แคชเชียร์ยังมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการชำระเงิน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่หน้าเคาน์เตอร์อีกด้วย