ตัวอย่างเรซูเม่ช่างเทคนิครถยนต์ (Auto Technician Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิครถยนต์ พร้อมรายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น ช่างเทคนิครถยนต์ มักจะเป็นผู้ตรวจ บำรุงรักษา และ ซ่อมแซมระบบยานพาหนะ ตั้งแต่ตัวถัง และ ระบบไฟฟ้า หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ นายจ้างบางที่ต้องการเพียงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และฝึกงานให้จนเป็นช่างได้ ในขณะที่ส่วนมากจะมาจากโปรแกรมสายอาชีพที่มีการฝึกฝน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Mechanic Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งช่างยนต์ดีเซล ช่างเครื่องยนต์ดีเซล จะตรวจสอบ ติดตาม และซ่อมแซม เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โรงรถส่วนตัวและ ร้านซ่อมรถ เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เรามักจะพบว่าใช้กับงานหนัก เพราะว่ามักจะพบว่ามีการใช้งานในจำพวกยานพาหนะใหญ่ๆ เช่น รถประจำทาง รถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือ รถตักดินขนาดใหญ่

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างยนต์อัตโนมัติ (Auto Mechanic Resume)

ตัวอย่างเรซูเม่ (Resume) ภาษาอังกฤษสมัครงาน ช่างยนต์อัตโนมัติ (Auto Mechanic) ช่างยนต์อัตโนมัติ ทำหน้าที่เพื่อซ่อมบำรุงและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป้าหมายเพื่อความน่าเชื่อถือและฟังก์ชันการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่างยนต์มืออาชีพจะต้องมีการประสานงานทางสายตาที่ดีและความคล่องแคล่ว ซึ่งพวกเขาต้องมีความชำนาญในระบบเครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนของยานพาหนะและมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม พวกเขาต้องเป็นผู้สื่อสารให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หน้าที่บางประการที่ช่างยนต์อัตโนมัติควรรู้ก่อนการเขียนเรซูเม่ ตรวจสอบเครื่องยนต์ยานพาหนะและองค์ประกอบทางเทคนิคและไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ ทำการบำรุงรักษา (เช่น เปลี่ยนของเหลว สารหล่อลื่น ฯลฯ) เพื่อทำให้ยานพาหนะทำงานได้ดี

Read more