ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment Bank Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งธนาคารเพื่อการลงทุน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งธนาคารเพื่อการลงทุน นักงานธนาคารเพื่อการลงทุน เป็น ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินในธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลักเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจต่างๆ รัฐบาล และ หน่วยงานอื่นๆ หรือ ทำงานในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “วาณิชธนกิจ” โดย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่ธนกิจ (Bank Teller Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนกิจ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดการทำงาน เจ้าหน้าที่ธนกิจ/ พนักงานเคาน์เตอร์ธนาคาร/พนักงานแคชเชียร์ธนาคาร เป็นพนักงานที่ต้องทำการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า พนักงานในตำแหน่งนี้จะเป็นที่รู้จักในฐานะตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของลูกค้าองค์กร งานแคชเชียร์ธนาคารส่วนใหญ่จะต้องใช้ประสบการณ์ด้านการจัดการเงินสด และ ต้องมีวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ธนาคารส่วนใหญ่จะจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้วย ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ธนาคารนี้ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานแบบอัตราจ้างได้ แม้ว่าส่วนใหญ่ ตำแหน่งนี้จะทำงานในช่วงวันทำการทั่วไปประจำสัปดาห์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานธนาคาร (Banking Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งพนักงานธนาคาร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งพนักงานธนาคาร พนักงานธนาคาร จะเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการเงินสำหรับบุคคลทั่วไป และบริษัทต่างๆ ลูกค้าด้านองค์กรบริษัทจะมีตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงกลุ่มบริษัท และ บริษัทขนาดใหญ่ โดยพวกเขาจะเสนอบริษัทเงินฝากออมทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และ เครดิต

Read more