เรซูเม่งานธุรกิจบริการ

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (Facility Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ …

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (Facility Manager Resume) Read More »

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ …

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Resume) Read More »