ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานร้านแมคโดนัลด์ (McDonald’s Worker Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งพนักงานร้านแมคโดนัลด์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานพนักงานร้านแมคโดนัลด์ การเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นงานที่ดี เนื่องจากการทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทฟาสท์ฟู๊ดที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั้นจะสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณในด้านบริการและจัดการด้านอาหารให้กับลูกค้า ดังนั้น การเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าและต้องขยันเป็นอย่างมาก คุณจะต้องสามารถทำงานเป็นระยะเวลานานได้ รับออเดอร์และจัดการระบบ POS ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆทันทีที่คุณเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว (Travel Consultant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว บทบาทของตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว คือการให้ความช่วยเหลือด้านคำแนะนำในการท่องเที่ยวและการจัดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อความเพลิดเพลิน พนักงานในตำแหน่งนี้จะให้ข้อมูลสถานที่ปลายทาง ผู้คนและการขนส่งให้แก่บริษัทและลูกค้าต่างๆรวมไปถึงการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการติดต่อประสานงานและเตรีมมการท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเองหรือเดินทางเป็นกลุ่มและบริษัทต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะทำงานให้กับบริษัทตัวแทนจัดการท่องเที่ยวแม้ว่าสำนักงานสถิติแรงงานจะคาดการณ์ว่ามีประมาณร้อยละ 14 ที่ดำเนินการให้บริการด้วยตนเอง แม้ว่าการใช้อินเตอร์เน็ตจะให้ความสะดวกสบายในการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคล แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังใช้ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวในการจองการเดินทางและเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยวจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า โดยอาจจะหลีกเลี่ยงการแนะนำโรงแรมที่มีบทวิจารณ์ที่ไม่ดี

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (Facility Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร คือผู้จัดการที่มีตำแหน่งสูงสุดที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานตรงตามความต้องการของพนักงานเพื่อจัดการการให้บริการต่างๆที่จำเป็น ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารจะมีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆในการจัดการและการให้บริการซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักขององค์กร เป็นตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่างๆ มากมายซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างและขนาดขององค์กร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารยังทำหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านอาคารและพื้นที่ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารจะตั้งระบบสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมไฟและท่อน้ำในการปฏิบัติงาน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินทำงานได้ดี ห้องโดยสารสะอาด มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการบนเครื่อง พนักงานต้อนรับจะทักทายผู้โดยสารในขณะขึ้นเครื่องและเดินไปยังที่นั่ง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น หน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เรียกว่าลูกเรือนั้น คือการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยจะต้องมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในขณะเดินทาง ดูแลในเรื่องอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาลขณะเดินทาง ลักษณะหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีอยู่

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ให้บริการอาหาร (Food Service Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ให้บริการอาหาร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งงานผู้ให้บริการอาหาร ผู้ให้บริการอาหาร จะทำงานในร้านอาหาร โรงแรมหรือสถานที่ต่างๆที่เตรียมและให้บริการอาหาร งานจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะความสามารถในการให้บริการ ผู้ให้บริการอาหารจะสังเกตคำถามที่เกี่ยวกับการขายอย่างระมัดระวังและให้ความช่วยเหลือในการทบทวนค่าบริการ ผู้ให้บริการอาหารจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการอาหารจะต้องทำงานร่วมกับระบบและเครื่องมือในการขายและตรวจสอบให้มั่นใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการอาหารจะพัฒนาและจัดเตรียมรายการคิดเงินสำหรับอาหารและวางแผนข้อมูลต่างๆและเอกสารสำหรับการขายอาหาร โดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกอบอาหาร ของหวานและสลัด ผู้ให้บริการอาหารจะค้นหาและได้รับการตรวจสอบการให้บริการอาหารใหม่ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรและจะขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่บาร์เทนเดอร์ (Bartender Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งบาร์เทนเดอร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งงานบาร์เทนเดอร์ บาร์เทนเดอร์ เป็นคนที่ให้บริการเครื่องดื่มในงานเลี้ยง คลับ และร้านอาหาร เป็นต้น โดยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ที่ดี เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะถูกใช้สำหรับงานใดงานหนึ่ง นอกจากนั้น จะมีการปรับเปลี่ยนตามความชื่นชอบของผู้ดื่ม ดังนั้น บริกรเหล่านี้จะให้บริการเครื่องดื่มและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า บาร์เทนเดอร์เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ตัวแทนบริการท่องเที่ยว (Travel Agent Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งตัวแทนบริการท่องเที่ยว รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตัวแทนบริการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดจำเป็นจะต้องอาศัยการวางแผน คุณไม่สามารถแค่แพ็คของแล้วเดินทางไปได้เลย และนี่คือเหตุผลที่บริการและความเชี่ยวชาญของตัวแทนบริการท่องเที่ยวมีความสำคัญ ตัวแทนบริการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือครอบครัว นักท่องเที่ยวด้วยตนเอง กลุ่มและธุรกิจต่างๆในการเลือกสถานที่ๆเหมาะสมและจัดการเที่ยวบินต่างๆ ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยวและผจญภัยต่างๆให้กับลูกค้าโดยทำงานกับลูกค้า เข้าใจจุดประสงค์และไอเดียในการท่องเที่ยวของลูกค้ารวมไปถึงการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเที่ยว ตัวแทนบริการท่องเที่ยวเหล่านี้จะทำงานร่วมกับสายการบิน สายเดินเรือ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยพ่อครัว (Line Cook Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว หากคุณต้องการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ คุณควรพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว แผนกครัวที่มีความเป็นมืออาชีพมักจะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การหั่น การปรุงและการย่าง ดังนั้นดูเหมือนว่าหากคุณสามารถทำได้ดี คุณจะต้องทำงานหลายอย่างในสายงานนี้ สำหรับผู้ที่สามารถทนความร้อนได้ ห้องครัวจึงเป็นที่ๆดีสำหรับผู้ช่วยพ่อครัว หากคุณตั้งใจที่จะประกอบอาชีพผู้ช่วยพ่อครัว คุณจะต้องเริ่มจากการทำงานในห้องครัว แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเริ่มทำงานตั้งแต่ฐานะพนักงานล้างจานหรือบริกรชายก่อนเปลี่ยนมาทำงานผู้ช่วยพ่อครัว

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่นและดีที่สุดในทุกๆด้าน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมจะต้องมีความพร้อมในการทำงานในหลายๆอย่าง งานในด้านต่างๆที่ต้องจัดการนั้นประกอบไปด้วยการทำงานในแต่ละวันของโรงแรม งบประมาณและการเงิน แผนการตลาด การสรรหาพนักงานใหม่และทุกอย่างทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รายละเอียดงานเฉพาะของผู้จัดการโรงแรมจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงแรมที่ต้องการใครสักคนมาเติมเต็มตำแหน่งงานบริหาร ขอบเขตของงานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรมที่ต้องจัดการ โรงแรมขนาดใหญ่มักจะมีการจัดการโดยทีมงานที่มีผู้จัดการเป็นผู้นำ ดังนั้น

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่หัวหน้าพ่อครัว (Chef Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัว รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัว หัวหน้าพ่อครัว เป็น “ผู้บังคับบัญชา” ในอุตสาหกรรมอาหารนี้หรือแม้แต่ในครัวธรรมดาทั่วไป โดยจะออกคำสั่งให้กับทีมงานที่ทำอาหารและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานมีคุณภาพเพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ พ่อครัวอาจทำงานที่ร้านอาหาร ห้องรับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร โรงแรมและที่อื่นๆที่ต้องมีการเตรียมและบริการอาหาร แต่หากกล่าวโดยเฉพาะแล้ว หัวหน้าพ่อครัวอาจจะมีหน้าที่ในการทำงานหลายๆอย่างซึ่งประกอบไปด้วย การเตรียมอาหารให้ดูดีและมีรสชาติอร่อย

Read more