ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการ

งานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลที่สามารถจัดระเบียบและจัดการงานในสำนักงานได้ สามารถรับมือกับพนักงานและลูกค้าได้ตลอดเวลา มีทักษะในการบริหารและการบริการที่เหมาะสม โดยบุคคลที่ทำงานผู้ช่วยธุรการนี้จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถจัดการกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานประเภทนี้ คือ จะต้องมีทักษะในการรายงาน ทักษะการนำเสนอ ทักษะในการทำงานขององค์กรและความเป็นมืออาชีพในการทำงาน พร้อมทั้งต้องมีทักษะการพูดและการสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะงานผู้ช่วยธุรการเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ผู้ช่วยธุรการที่คุณกำลังมองหา จะต้องมีทักษะการจัดระเบียบการทำงานและจัดการสำนักงานได้ พร้อมทั้งมีทักษะในการสื่อสารและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขุมรอบคอบและสามารถทำงานที่สั่งได้ไม่บกพร่องซึ่ง ตัวอย่างรูปแบบคำอธิบายงานผู้ช่วยธุระการเพื่อเป็นแนวทางในการหาผู้ช่วยธุรการของคุณมีระบุไว้ตามด้านล่างนี้   ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการ (Administrative

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่ง

งานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญมากงานหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร รับ –ส่ง ข้อมูล ในสถานการณ์ต่างๆ โดยงานผู้ขนส่งจะไม่เพียงแต่ทำงานในสำนักงานเท่านั้น แต่จะทำงานในสาขาต่อไปนี้อีกด้วยเช่นกัน คือ ผู้ส่งสินค้าและบริการไปยังลูกค้า  เป็นผู้ช่วยที่สำคัญในกรณีฉุกเฉิน ส่งแพทย์ ดับเพลิง และบริการภาคสนาม รวมถึงสื่อสารกับรถบรรทุกที่ใช้เพื่อขนส่งสินค้า ดังนั้นงานประเภทนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมการเดินเรือ บุคคลที่ทำงานขนส่งต้องสามารถเป็นสื่อกลางเพื่อรับและส่งข้อมูลได้ตลอดเวลาและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งงานผู้ขนส่งนั้นยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบบุคคลว่าบุคคลนั้นสามารถทำการจัดการคำสั่งซื้อ  การตรวจสอบ และการจัดส่งข้อมูลได้หรือไม่

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBA

ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคลที่ช่วยในการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน และการจัดการการบริการจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จบหลักสูตรโดยเฉพาะ คือระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เป้าหมายหลักของการว่าจ้างบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คือ ความเป็นมืออาชีพในระดับสูง ในด้านการตลาด การโฆษณา การจัดการและการบริหาร  เพราะจะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับการสื่อสารเป็นอย่างดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่หวังไว้ หากคุณต้องการจ้างบัณฑิต (MBA) เพื่อตำแหน่งงานผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทของคุณ  คุณสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างของตำแหน่งงานนี้เพิ่มเติมได้ตามที่ระบุด้านล่าง   ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (MBA Job Description

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นอาชีพที่งานหนักประเภทหนึ่ง เพราะแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยทุกประเภทและต้องให้ความใส่ใจดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษ ทั้งยังต้องจดบันทึกรายละเอียดของผู้ป่วยทั้งหมดและจัดตารางเวลาในการพบแพทย์ของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ดังนั้นงานประเภทนี้จึงต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์ และต้องทำหน้าที่บริหารและจัดการผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตำแหน่งงานนี้เรียกว่าเลขานุการแพทย์ โดยเลขานุการแพทย์เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ว่าจะทั้งในโรงพยาบาลและคลินิก หากท่านกำลังมองหาพนักงานตำแหน่งเลขานุการแพทย์อยู่นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถจัดการและจัดระเบียบผู้ป่วยได้  มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ คุณสามารถดูได้จากตัวอย่างที่กำหนดไว้ด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานดังกล่าว ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์ (Medical Secretary Job Description Sample) Position: Medical secretary

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่าย

คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator Job Description Sample) เนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการนำมาใช้ภายในสำนักงานและอุตสาหกรรม การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงทำให้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้น คือ เนื่องจากระบบเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาได้จากการเกิดข้อบกพร่องและเจอไวรัส เป็นสาเหตุทำให้มีปัญหากับงานที่ทำ ดังนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ โดยเราเรียกตำแหน่งงานนี้ว่า ผู้ดูแลเครือข่าย ซึ่งงานประเภทนี้ต้องเป็นบุคคลที่จบหลักสูตรทางด้านนี้โดยตรง มีใจรัก สามารถพัฒนาระบบได้อย่างก้าวไกล และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นและเป็นผู้ที่ทำงานได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังมองหาบุคคลผู้ดูแลระบบเครือข่ายในสำนักงานของคุณ

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงาน

สำนักงานทุกแห่งไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต้องการบุคคลที่สามารถดูแลทุกอย่างภายในสำนักงานได้  เพราะผู้ดูแลสำนักงานเป็นบุคคลที่ต้องควบคุมการทำงานต่างๆภายในสำนักงาน บุคคลดังกล่าวต้องมีความเชี่ยวชาญในงานประเภทนี้และมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อประสานงานกับพนักงานและลูกค้า  สามารถพบปะพูดคุยกับลูกค้าและจัดการตารางเวลานัดหมายในการประชุมในสำนักงานได้  มีความซื่อสัตย์  สามารถแก้ปัญหาภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี หากท่านกำลังมองหาบุคคลเพื่อทำงานเป็นผู้ดูแลสำนักงานของท่าน และต้องการทราบคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานนี้  สามารถดูตัวอย่างคุณสมบัติของตำแหน่งงานนี้ได้จากด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศรับสมัครงานและทำให้ผู้สมัครเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงาน (Office Administrator Job Description Sample) Position: Office administrator Degree: Bachelor’s degree

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน

  ทุกคนต้องการบุคคลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในสำนักงานได้ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนในสำนักงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการติดต่อประสานงานแทนผู้บริหารสำนักงาน บุคคลดังกล่าวเรียกว่า ผู้ช่วยสำนักงาน บุคคลที่จะทำงานประเภทนี้ได้ จำเป็นต้องมีทักษะด้านธุรการและการบริหาร พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลงานของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่งานประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาบุคคลเพื่อทำงานเป็นผู้ช่วยในสำนักงานของคุณ  และต้องการทราบคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเข้ามมาทำงานในตำแหน่งงานนี้ คุณสามารถดูตัวอย่างคุณสมบัติของตำแหน่งงานนี้ได้จากด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศรับสมัครงานและทำให้ผู้สมัครเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี คำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant Job Description Sample) Position: Office

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ

  ทุกสำนักงานต้องการบุคคลที่มีทักษะด้านธุรการ การบริหาร และการจัดการ จึงจำเป็นที่จำต้องจ้างบุคคลที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ ซึ่งตำแหน่งงานประเภทนี้ เรียกว่า เลขานุการ คือ บุคคลที่คอยติดต่อ ประสานงาน รับรู้ข่าวสารทุกอย่างภายในสำนักงาน เพราะการประสานงานและการสื่อสารในสำนักงานขึ้นอยู่กับระบบเลขานุการ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการงานต่างๆในสำนักงานได้เป็นอย่างดี งานเลขานุการอีกสิ่งหนึ่งก็คือ เป็นผู้ช่วยของผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีทักษะการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการนำเสนองานและการบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ หากท่านกำลังมองหาบุคคลเพื่อทำงานตำแหน่งเลขานุการ และต้องการทราบคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้ สามารถดูตัวอย่างคุณสมบติของตำแหน่งงานนี้ได้จากข้อความด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศรับสมัครงานและทำให้ผู้สมัครเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

ฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านเทคนิคเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลลัพธ์ของผลงานออกมาดี งานประเภทนี้เป็นงานที่ต้องติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้า บุคคลที่ทำงานด้านนี้ต้องสามารถติดต่อและสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะมีอุปสรรคด้านการใช้ภาษาเล็กน้อย งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคต้องคอยประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการสั่งงานประเภทการสนับสนุนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อบุคคลที่ขาดความรู้ในเรื่องนี้ ดังนั้นบุคคลที่จะสมัครงานประเภทนี้ควรมีความรู้ทางเทคนิคและทราบถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า หากคุณกำลังมองหาบุคคลเพื่อทำงานด้านฝ่ายสนับสนุนเทคนิค และต้องการทราบคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานนี้นั้น สามารถดูตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งงานนี้ได้จากด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศรับสมัครงานและทำให้ผู้สมัครเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับงานประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Job Description Sample) Position: Technical Support

Read more

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็ก

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็ก (Babysitter Job Description Sample)   งานพี่เลี้ยงเด็กเป็นงานที่ไม่เหมือนกับงานประเภทอื่นๆ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน แม้ว่าบุคคลที่จะมาทำงานพี่เลี้ยงนั้น ไม่มีวุฒิการศึกษาที่สูง แต่หากเป็นบุคคลที่ใส่ใจ รักเด็ก มีความรับผิดชอบ สะอาด มีสัมมาคารวะ ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นพี่เลี้ยงที่ดีได้ พี่เลี้ยงเด็กเป็นตัวช่วยหนึ่งสำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลบุตรหลานของตน ซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงในการทำงานขึ้นอยู่กับพี่เลี้ยงเด็ก ส่วนมากจะคิดค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงต่อวัน ในขณะเดี่ยวกัน

Read more