ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการการผลิต (Production Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการการผลิต รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการการผลิต ผู้จัดการการผลิตรับผิดชอบทุกเรื่องเกี่ยวกับการผลิตและการวางงบประมาณ ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในการผลิตรายการโทรทัศน์รวมถึงสารคดี เรื่องราวปัจจุบัน ความบันเทิงต่างๆหรือรายการสำหรับเด็ก รายการขำขัน ละครหรือซีรีย์ชุดต่างๆ หรือซีรีย์ ผู้จัดการการผลิตช่วยเหลือโปรดิวเซอร์ในการตีความและรับทราบมุมมองของผู้กำกับทั้งในเรื่องของการเงินและทรัพยากร เตรียมตารางการผลิตหรือสคริปต์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแบ่งเวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม รวมถึงการเช็คตารางงานและงบประมาณให้โปรดิวเซอร์ ในการผลิตละคร

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ วิศวกรกระบวนการทำงานให้แก่บริษัทการผลิตเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการผลิต คุณภาผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้ทำงาน อีกทั้ง ทำการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ตรวจสอบด้านเวลา ข้อเสียและคนทำงานเพื่อหาวิธีการลดต้นทุนและเพื่อประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงาน วิศวกรกระบวนการต้องมีความรู้ทางด้านการผลิตและการดำเนินการประกอบ อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการตรวจสอบการออกแบบอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้ในกระบวนการ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในระบบการผลิตถือเป็นข้อดีในการได้รับการพิจารณาจากนายจ้าง ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ พัฒนา

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ วิศวกรอุตสาหการใช้หลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ในการบูรณาการและดำเนินการระบบที่มีความซับซ้อน เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ วิศวกรอุตสาหการจึงต้องมีความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายสาขา ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความเข้าใจในระบบเพื่อใช้ความรู้และทักษะในการปรับปรุงขั้นตอนระบบโดยการใช้การวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล การออกแบบ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การจัดการบริหารการดำเนินการ การจำลองทางคอมพิวเตอร์และทักษะการแก้ปัญหา

Read more