ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานแม่บ้าน (Housekeeper Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งแม่บ้าน แม่บ้าน เป็นคำที่ใช้เรียกการจัดการด้านความสะอาดและการบำรุงรักษาที่จำเป็นในพื้นที่ภายในและพื้นที่ทางการค้า เป็นการบำรุงรักษาสถานที่ เช่น บ้าน โรงแรมหรือที่อยู่อาศัย แม่บ้านมีหน้าที่หลายประการเช่น การซักผ้าและการทำงานตามคำสั่ง สิ่งแวดล้อมของการให้บริการนั้นมีลักษณะภายนอกเป็นตัวตัดสิน เมื่อลองจินตนาการว่าทำการเช็คอินเข้าโรงแรมและพบว่ามีแต่ความสกปรกและเต็มไปด้วยคราบต่างๆ การที่แม่บ้านทำงานไม่ดีนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ถือเป็นข้อสำคัญที่ผู้จัดการต้องทำการเอาใจใส่พนักงานแม่บ้าน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ภารโรง (Custodian Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งภารโรง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งภารโรง ภารโรง มีส่วนสำคัญในทีมนักการไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมไหน หน้าที่นี้ต้องทำการถูพิ้น ซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆน้อยๆ และจัดการกับงานแม่บ้านที่ยากภายในสภาวการณ์ที่ทำงานอยู่ ในสถานการณ์ทั่วไป นักการมีหน้าที่ปัดฝุ่นจากเฟอร์นิเจอร์และสิ่งติดตั้งต่างๆ ล้างและฆ่าเชื้อพื้นห้องน้ำ ทำความสะอาดกระจก เคลียร์ถังขยะและรายงานความเสียหายและการทำลายทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ทักษะที่จำเป็นที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งภารโรง ทักษะการสิ่อสารระหว่างบุคคล

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างเชื่อม (Welder Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งช่างเชื่อม รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างเชื่อม สร้างและประกอบโครงสร้างและอุปกรณ์โลหะผ่านการใช้เครื่องเชื่อม เครื่องตัด เครื่องไสและเครื่องมือวัด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าหรือนายจ้างกำหนด ช่างเชื่อมใช้เครื่องเชื่อมเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้างขนาดต่างๆ ต้องทำการอ่านและตีความไดอะแกรม ร่างแบบและพิมพ์เขียวเพื่อกำหนดการดำเนินการ ระบุวัสดุและกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละชิ้น ช่างเชื่อมต้องเซ็ต ใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการเชื่อม เข้าใจและปฏิบัติใช้มาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคลและของบริษัทโดยการสวมใส่แว่นตา หมวกและถุงมือ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการก่อสร้าง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ประมาณการณ์งบประมาณและเวลาการก่อสร้างให้ลูกค้า พร้อมกับปรับปรุงกลยุทธ์การก่อสร้าง เลือกผู้รับเหมาและคนงาน ให้คำอธิบายแก่ผู้สร้างอาคารและบุคคลจากอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถาปนิก วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการก่อสร้างต้องรับประกันว่าโครงการการก่อสร้างนั้นเป็นไปตามระเบียบอาคารและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหาหรือการล่าช้าเกิดขึ้น ผู้จัดการโครงการก่อสร้างจะเป็นบุคคลแรกที่ต้องรับผิดชอบและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้โครงการผ่านไปได้ด้วยดี ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการก่อสร้างมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician Resume)

ตัวอย่างประวัติสมัครงานตำแหน่งช่างซ่อม รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งช่างซ่อม ช่างซ่อม ทั่วไปนั้นคือบุคคลที่เชี่ยวชาญในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน ช่างซ่อมมีประโยชน์ในหลากหลายพื้นที่และมีประโยชน์ในแต่ละวันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำงานทั้งนอกและในอาคาร ในสถานที่เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานและอื่นๆ ช่างซ่อมมีหน้าที่ครอบคลุมตามที่นายจ้างสั่งการในรายละเอียดงาน ซึ่งครอบคลุมงานซ่อมบำรุงอาคาร งานทาสี การซ่อมแซมทั่วไป การฆ่าแมลงและงานภูมิทัศน์ บทบาทของช่างซ่อมโดยทั่วไปนั้นไม่ต้องการวุฒิการศึกษา แต่หากมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นจะได้รับการพิจารณา ความรับผิดชอบหลักนั้นคืองานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในองค์กร

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างไฟฟ้า (Electrician Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟ ฟิวส์และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่นๆในบ้าน สำนักงานและโรงงาน ในบางกรณีอาจมีการติดตั้งสายระบบเสียง ข้อมูลและวิดีโอขึ้นอยู่กับงานของแต่ละคน มีช่างไฟฟ้าจำนวนหนึ่งทำงานในอาคารพื้นที่การค้าธุรกิจซึ่งจะเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากกว่างานในบ้าน งานของช่างไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกเผาไหม้หรือไฟฟ้าช๊อต ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะทำงานโครงการแรก ท่านไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อทำงานเป็นช่างไฟฟ้า วุฒิประกาศณียบัตรหรือ GED

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่คนงานก่อสร้าง (Construction Worker Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งคนงานก่อสร้าง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง มีประสบการณ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างพื้นที่การค้า รวมถึงการปรับปรุงและต่อเติม เป็นตำแหน่งงานที่ต้องมีความชำนาญในเรื่องเครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องจักรหนักเพื่อทำโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนดของลูกค้าและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด อีกทั้งยังต้องมีการสร้างความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับบริษัทก่อสร้างโดยเน้นเรื่องการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงให้กับที่อยู่อาศัย หน้าที่งานที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งคนงานก่อสร้าง เคลียร์ขยะและเศษวัสดุต่างๆภายในไซต์งาน เก็บกวาดและเคลื่อนย้ายวัสดุอันตรายออกจากพื้นที่ ตักยางแอสฟัลต์ออกจากไซต์งาน ทลายคอนกรีตด้วยเครื่องจักรกล เทซีเมนต์ในพื้นที่ที่กำหนด

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ทำงานหน้าที่ต่างๆที่สอดคล้องกับขนาดและระบบของสถานที่ทำงาน โดยทั่วไปนั้นมีหน้าที่ควบคุมการติดตั้ง การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของนายจ้าง รวมถึงเครื่องจักร ระบบเครื่องจักรกล อาคารและโครงสร้างอื่นๆ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทาสีและซ่อมแซมผนังหินแห้ง เช่น งานด้านไฟฟ้า ระบบความร้อนและเครื่องปรับอากาศ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่ง ผู้จัดการคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้า ดูแลเรื่องการรับสินค้า การจัดเก็บและการขนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบในส่วนที่สำคัญในรายการผลิต จัดการบุคลากร ขั้นตอนและระบบต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าได้รับการจัดส่งและถูกส่งอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์การผลิต ทักษะที่จำเป็นที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า ทักษะการสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด (Excellent oral and

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Director of Operations Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หรือในองค์กรใหญ่จะรู้จักกันในนามของกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของธุรกิจภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการต้องมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานและต้องมีทักษะทางการสื่อสารเป็นอย่างมาก ความรู้ทางการบริหารธุรกิจเป็นความรู้พื้นฐานของการทำงานด้านการจัดการการปฏิบัติการ ทักษะที่จำเป็นที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective communication) การจูงใจทีม (Motivate the

Read more