เรซูเม่งานก่อสร้างและคลังสินค้า

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ …

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager Resume) Read More »

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician Resume)

ตัวอย่างประวัติสมัครงานตำแหน่งช่างซ่อม รายละเอียดงาน แล …

ตัวอย่างเรซูเม่ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician Resume) Read More »

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ …

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Manager Resume) Read More »

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Director of Operations Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ …

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Director of Operations Resume) Read More »