ตัวอย่างเรซูเม่นายหน้าขายที่ดิน (Real Estate Agent Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งนายหน้าขายที่ดิน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดนายหน้าขายที่ดิน นายหน้าขายที่ดิน มีหน้าที่ติดตามการประเมินราคา การขายและการเช่าที่ดิน โดยปกติแล้วนายหน้าขายที่ดินจะถูกจ้างโดยการเซ็นสัญญากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่ปรึกษา สำหรับนายหน้าที่มีประสบการณ์ การเป็นนายจ้างตัวเองนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของช่องทางรายได้ งานส่วนใหญ่นั้นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายหรือองค์กรเช่น บริษัทสินเชื่อบ้านหรือบริษัทลีสซิ่ง ดังนั้นความเป็นมิตรและความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็น นายหน้าขายที่ดินต้องประเมินอสังหาริมทรัพย์ เตรียมแผ่นพับการขายและคุณสมบัติทางการตลาด

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของหรือจัดการเกี่ยวกับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินทั่วไป นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่สร้างสถาบันขึ้นมาและทำงานหนักเพื่อให้เกิดการเติบโต ในขณะที่บางส่วนทำงานกับหุ้นส่วนบริษัทประกันภัยหรือบริษัทลงทุนต่างๆ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตหรือเจ้าของและลูกค้า สร้างการขายทรัพย์สิน ตั้งราคาและช่วยลูกค้าให้มีผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งนายหน้าจะได้รับค่านายหน้าจากราคาซึ่งทำสัญญากับลูกค้า ประวัติทางการศึกษาหรือการเขียนที่ดีไม่มีผลในการทำงานนี้ แต่ผู้ว่าจ้างจะเน้นไปที่ความสามารถของลูกจ้างในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หาผู้ขายที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ ต่อรองการขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารพาณิชย์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ตัวแทนลีสซิ่ง (Leasing Agent Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งตัวแทนลีสซิ่ง รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งตัวแทนลีสซิ่ง ตัวแทนลีสซิ่งช่วยในเรื่องการเช่าบ้านในพื้นที่ที่กำหนด ส่วนใหญ่จะทำงานให้กับชุมชนและเจ้าของทรัพย์สิน ตัวแทนลีสซิ่งต้องมั่นใจว่าอพาร์ทเมนท์ได้รับการเช่าตลอดทั้งปีโดยมีการใช้ทักษะทางการตลาดและการโฆษณาเข้าช่วย ผู้ที่สนใจในตำแหน่งงานนี้ต้องมีทักษะทางการขายและการสื่อสาร และต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายการเคหะและใบอนุญาตด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนลีสซิ่งถือว่าเป็น “ตัวกลาง” และเชื่อมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในการดำเนินงาน และหากทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมือง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินในเมืองและพื้นที่รอบๆ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา การแนะนำลูกค้าและการเตรียมรายงานตามงวด ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ดูแลเรื่องการจัดการบริหาร เปรียบเหมือนตัวกลางระหว่างเจ้าของและผู้เช่าและมีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา การเช่าและเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายต่างๆ การสรรหา การอบรมและการควบคุมดูแลพนักงานเพื่อการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ การจ่ายเงิน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ มีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอสินเชื่อทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายใหญ่ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาจต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับสินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล หากคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ คุณต้องทำการทบทวนและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานประจำปี ดูแลเรื่องบัญชีบริหาร งบกำไรขาดทุน เงินสดและทรัยพ์สิน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (Loan Officer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ต้องจัดการกับบุคคลหลายประเภทในแต่ละวัน ต้องทำการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารให้สินเชื่อแก่ใครก็ได้หรือได้รับสินเชื่อจากธนาคาร แต่ต้องมีประวัติเครดิตที่น่าเชื่อถือได้ ตั้งแต่ภาคส่วนการเคหะล่มสลาย เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการตกต่ำของงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนื่องจากความเข้มงวดของงาน แต่เศรษฐกิจได้รับการฟื้นฟู ผู้คนจึงหันกลับมาให้ความสนใจตำแหน่งงานนี้อีกครั้ง ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประเมินการสมัครสินเชื่อและเอกสารโดยการยืนยันความน่าเชื่อถือทางเครดิต

Read more