ตัวอย่างเรซูเม่สายงาน (Information Technology Resumes)

คุณกำลังต้องการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอทีในองค์กรที่มีชื่อเสียงอยู่หรือไม่?  คุณจำเป็นต้องเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ เนื่องจากเรซูเม่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างคุณกับนายจ้าง เป็นสิ่งที่อธิบายคุณสมบัติของคุณ หากเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ คุณจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์งาน ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับการเขียนเรซูเม่เป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ไอทีมีหน้าที่อะไรบ้าง? คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นงานด้านไอที ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอที งานหลักของเจ้าหน้าที่ไอที คือ การดูแลรับผิดชอบงานต่างๆของบริษัท คิดกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท วางแผน อีกทั้งดูแลรักษาระบบจัดการข้อมูลของบริษัท อย่างไรก็ตามลักษณะงานจะขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆ แต่หน้าที่หลักที่เหมือนกัน คือ การดูแล

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่สายงานขาย (Sales Resumes)

คุณกำลังมองหางานที่ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าอยู่ใช่หรือไม่? เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ถือเป็นขั้นแรกในการเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งที่มีได้รับเงินเดือนที่สูงและคุ้มค่า ซึ่งต้องมีทักษะที่ดี มีความสามารถในด้านการบริหารการขาย เรซูเม่จะช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทที่มีชื่อเสียงได้ เรื่องจากเรซูเม่เป็นสิ่งที่บรรยายความสามารถของคุณ และคุณสมบัติต่างๆที่นายจ้างต้องการ จึงต้องมีการนำเสนอเรซูเม่ให้ดี แล้วคุณจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไป หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหารการขายคืออะไร? หลายๆบริษัท รายได้ส่วนใหญ่มักมาจากการดำเนินการของฝ่ายขาย ดังนั้นเจ้าหน้าที่บริหารการขาย ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารการขาย คุณมีหน้าที่วางแผนการขาย วางแผนกลยุทธ์เพื่อเพื่มกำไรให้บริษัท ดูแลลูกค้า และทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ หากได้ออกไปพบกับลูกค้า

Read more

6 ตัวอย่างเรซูเม่งานอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Resumes) ดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้

หลังจากที่คุณเรียนจบแล้ว และคุณกำลังมองหางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่นั้น สิ่งที่ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับบริษัทต่างๆได้ คือการส่งเรซูเม่ไปยังบริษัทนั้น ฉะนั้นการทำเรซูเม่ให้น่าดึงดูด และเป็นมืออาชีพ จึงเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องการผู้ที่มีความขยัน หากคุณต้องการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ คุณต้องนำเสนอคุณสมบัติของคุณ ด้วยการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่อะไรบ้าง? ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกัน หน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ การขาย และการจัดการสิ่งต่างๆ ให้องค์กร

Read more

16 ตัวอย่างเรซูเม่ดีๆ สายงานก่อสร้างและคลังสินค้า (Operation & Warehousing)

การหางานจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป หากคุณมีเรซูเม่ที่ดี คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์ เนื่องจากเรซูเม่ไม่น่าสนใจ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการเขียนเรซูเม่เพิ่มมากขึ้น หากคุณอยากทำงานด้านคลังสินค้า ในแผนกผลิต คุณควรเขียนทักษะของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อคุณจะได้รับการนัดสัมภาษณ์ หน้าที่ของผู้ที่ทำงานในคลังสินค้าคืออะไร? งานด้านคลังสินค้ามีหลายส่วน ที่ทำให้งานด้านการผลิตดำเนินการได้อย่างราบรื่น มีหน้าที่ดำเนินงานตามที่แผนกต้องการ เช่น การสั่งสินค้า จัดตารางสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง ฯลฯ และสำหรับตำแหน่งผู้จัดการ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ดูแลคลังสินค้า

Read more

3 ตัวอย่างเรซูเม่งานผลิต (Manufacturing Resumes) ดีๆ นำไปปรับใช้ได้เลย

คุณกำลังประสบปัญหาในการหางานหรือไม่? สิ่งที่นักศึกษาจบใหม่ทำผิดพลาดบ่อยครั้ง คือ พวกเขาไม่ให้ความสำคัญของเรซูเม่ เนื่องจากเรซูเม่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท การทำเรซูเม่ให้น่าสนใจ แสดงให้เห็นความสามารถและทักษะที่คุณมี จะทำให้เพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายผลิตคืออะไร? ผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องทำงานหลากหลายอย่าง ซึ่งงานหลักๆ คือ การพัฒนากำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก หากคุณทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต คุณมีหน้าที่ช่วยงานต่างๆของผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางบริษัท

Read more

4 ตัวอย่างเรซูเม่งานฝ่ายบุคคล (Human Resources Resumes) ดีๆ นำไปปรับใช้ได้เลย

หากคุณต้องการทำงานในตำแหน่งที่คุณใฝ่ฝัน สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ยื่นเรซูเม่เพื่อสมัครงานกับองค์กรนั้น เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์ เป็นเพราะ เรซูเม่ที่ไม่ดึงดูด และน่าสนใจ เพราะฉะนั้นการทำเรซูเม่ให้ดูน่าสนใจ และเป็นมืออาชีพจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณเขียนเรซูเม่ได้ดี คุณจะมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน และแสดงความสามารถของคุณให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีความเหมาะสม หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ในสาขาทรัพยากรบุคคล การเขียนเรซูเม่ให้เป็นมืออาชีพนั้น เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากคุณอาจจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่ในการดูเรซูเม่ของคนอื่น ๆ อีกหลายคน หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลมีอะไรบ้าง?

Read more

17 ตัวอย่างเรซูเม่งานธุรกิจบริการ (Hospitality Resumes) ดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษา และกำลังต้องการที่จะเริ่มงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนงาน คุณจำเป็นต้องสมัครงานกับหลาย ๆ แห่ง และในการสมัครงานนั้น คุณต้องยื่นเรซูเม่ ซึ่งเรซูเม่จะเป็นสิ่งที่นำเสนอคุณสมบัติของคุณให้นายจ้างได้เห็น หากคุณสามารถเขียนเรซูเม่ออกมาได้ดึงดูด และน่าสนใจ คุณก็จะมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน เพื่อคุณจะได้สามารถพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด เช่นเดียวกัน หากคุณต้องการสมัครในตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจบริการ คุณต้องมีเรซูเม่ที่ยอดเยี่ยม ที่สามารถบ่งบอกคุณสมบัติของคุณ หน้าที่ของผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจบริการคืออะไร? งานด้านธุรกิจบริการมีด้วยกันหลายส่วน หากคุณต้องการสมัครตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม

Read more

12 ตัวอย่างเรซูเม่สายงานกฎหมาย (Law) ดีๆ เพื่อนำไปปรับใช้

ในฐานะนักศึกษาจบใหม่ คุณคงกำลังมองหางาน ในการเริ่มทำงานคุณต้องทำหลาย ๆ อย่าง  สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ สมัครงาน ซึ่งในการสมัครงานคุณจำเป็นต้องมีเรซูเม่ เพื่อนำเสนอคุณสมบัติของคุณให้นายจ้างรับทราบ ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณเขียนเรซูเม่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการนัดสัมภาษณ์งาน หากคุณคือนักศึกษากฎหมาย และอยากทำงานในตำแหน่งทนาย คุณควรใส่สิ่งเหล่านี้ลงในเรซูเม่ ดังเช่นตัวอย่างนี้ หน้าที่ของทนายมีอะไรบ้าง? ตำแหน่งทนายความ คุณมีหน้าที่หลายอย่างในบริษัทคุณจะเป็นตัวแทนของบริษัทในศาล คุณต้องทำงานด้านกฎหมายหลาย ๆ อย่าง หากคุณทำงานในตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คุณต้องวางนโยบายต่าง ๆขององค์กร หากคุณมีความรู้ด้านกฎหมายธุกิจเป็นอย่างดี คุณจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ และในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องดูแลเรื่องต่าง ๆ ด้านกฎหมายของบริษัท

Read more

3 ตัวอย่างเรซูเม่งานธนาคาร (Banking Resumes) ดีๆ

การสมัครงานหลังจากการจบการศึกษาใหม่ ๆ อาจเป็นเรื่องยาก หากคุณไม่รู้วิธีเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ ไม่สำคัญหากคุณเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมหรือไม่ สิ่งที่คุณต้องการคือเรซูเม่ที่น่าสนใจ เพื่อคุณจะได้รับโอกาสในการนัดสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด สิ่งแรกที่อธิบายคุณสมบัติของคุณได้ดีคือ เรซูเม่ หากคุณต้องการงานที่ดีขึ้น คุณต้องมีเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนาคาร คุณก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน อาชีพเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นอาชีพที่ท้าทาย อีกทั้งมีผู้สมัครในตำแหน่งนี้ค่อยข้างมาก หากคุณไม่สามารถทำเรซูเม่ออกมาได้ดี คุณก็มีโอกาสในการได้งานน้อยลง เจ้าหน้าที่ธนาคารมีหน้าที่อะไรบ้าง? งานด้านการธนาคารมีมากมาย

Read more

27 ตัวอย่างเรซูเม่สายงานสาธารณสุข (Healthcare Resumes) ดีๆ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษา และกำลังมองหางาน สิ่งแรกที่คุณควรทราบคือ ควรเขียนเรซูเม่อย่างไร หากคุณไม่สามารถเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพได้ คุณก็มีโอกาสน้อยที่จะได้งานนั้น หากคุณต้องการเริ่มงานด้วยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการสาธารณสุข คุณควรเขียนเรียงลำดับข้อมูลอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม งานด้านสาธารณสุขมีด้วยกันหลายส่วน โดยปกติแล้ว นายจ้างจะตัดสินว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ จากการอ่านเรซูเม่เป็นอันดับแรก เจ้าหน้าที่ชำนาญการสาธารณสุขมีหน้าที่อะไรบ้าง? ลักษณะงานด้านสาธารณสุขจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน เช่น หากคุณทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หน้าที่ของคุณคือ ดูแลคนไข้ ตรวจสุขภาพเบื่องต้น

Read more