ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรขาย (Sales Engineer Resume)

 ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งวิศวกรขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานวิศวกรขาย วิศวกรขาย มีหน้าที่ระบุความต้องการของลูกค้ารายเก่าและผู้ที่จะมาเป็นลูกค้ารายใหม่ในอนาคต โดยการสร้างความเข้าใจต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ วิศวกรขายมีการปรับเปลี่ยนสินค้า อุปกรณ์และการบริการด้านวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนการใช้งานของวัสดุ อีกทั้งยังต้องจัดหาสินค้า บริการ หรืออุปกรณ์ทางวิศวกรม และข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้คำตอบ ช่วยเหลือลูกค้า

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานขายอุปกรณ์ไอที (IT Sales Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งพนักงานขายอุปกรณ์ไอที รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานพนักงานขายอุปกรณ์ไอที พนักงานขายอุปกรณ์ไอที คือ บุคคลในองค์กรซึ่งทำงานเกี่ยวกับการขายและจัดทำโปรโมชันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการระบุความต้องการของลูกค้า และการตัดสินใจหากเห็นว่าสินค้านั้นมีความเหมาะสม ต้องวางแผนและวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของธุรกิจ พร้อมกับการเข้าร่วมการประชุมการขายและพบปะลูกค้า นอกจากนี้พนักงานขายอุปกรณ์ไอทีจะต้องนำเสนอข้อมูล พร้อมตอบคำถามกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของทางบริษัท ปิดการขาย บริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงการปรับปรุง

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Sales Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้ช่วยฝ่ายขาย ผู้ช่วยฝ่ายขาย พบได้ทั่วไปทั้งร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านค้าขนาดใหญ่ ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งตำแหน่งนี้ต้องการบุคคลที่มีทักษะการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ต้องมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายขาย มีความมั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจจากบริการทางการขาย รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือร้านค้า ดูแลรักษาสินค้าในคลัง

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานขายซอฟแวร์ (Software Sales Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งพนักงานขายซอฟแวร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานพนักงานขายซอฟแวร์ พนักงานขายซอฟต์แวร์ มีหน้าที่ขายซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระบบ แอพพลิเคชัน เกมส์ ฯลฯ ให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการด้านซอฟต์แวร์มากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตและการขายซอฟต์แวร์ ถือเป็นการสร้างการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการขายประจำภาค (District Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการขายประจำภาค รายละเอียดงานผู้จัดการขายประจำภาค ผู้จัดการขายประจำภาค มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงิน การบริการลูกค้า การตลาด การอบรมพนักงาน การพัฒนาส่วนต่างๆ การวางแผนและช่วยเหลือบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังทำงานในฐานะหัวหน้าทีมเพื่อพัฒนาแผนในการเพิ่มยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการจัดจำหน่าย จัดอีเวนท์พิเศษและให้ข้อมูลทางการตลาด หน้าที่รับผิดชอบ: ทบทวน ประเมินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนเพื่อระบุปัญหาและโอกาส

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแสดงสินค้า (Merchandiser Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการแสดงสินค้า รายละเอียดงานผู้จัดการแสดงสินค้า ผู้จัดการแสดงสินค้า  ทำหน้าที่ในการวางแผนและจัดสินค้าบนพื้นที่การขายของของร้านค้าปลีกให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ สินค้าเหล่านั้นอาจจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ฮาร์ดแวร์หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับร้านค้า ในร้านค้าเล็กๆ อาจจะมีคนที่เป็นผู้จัดสินค้าแค่คนเดียว โดยเขาจะออกแบบและจัดพื้นที่ภายในร้านทั้งหมดและวางแผนว่าจะนำเสนอสินค้าออกมาให้ดีได้อย่างไร  ส่วนมนร้านขนาดใหญ่นั้นผู้จัดการสินค้าอาจทำงานเป็นทีม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมการจัดร้านจากสาขาใหญ่ที่ได้ร่วมมือกับนักการตลาดเพื่อปรับปรุงรูปแบบในการจัดสินค้าของทุกสาขาในเครือ ผู้จัดการสินค้าทำงาน 

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรก่อนการขาย (Pre-sales Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งวิศวกรก่อนการขาย รายละเอียดงานวิศวกรก่อนการขาย วิศวกรก่อนการขาย คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคซึ่งช่วยลูกค้าในเรื่องข้อมูลสินค้าและบริการก่อนการซื้อ วิศวกรก่อนการขายต้องมีทักษะทางเทคนิคและประสบการณ์ด้านงานเนื่องจากต้องทำการช่วยเหลือในการตอบคำถามทางเทคนิคแก่ลูกค้าระหว่างการขาย วิศวกรก่อนการขายจะร่วมทีมกับทีมช่วยเหลือด้านการขายเพื่อให้ความช่วยเหลือขนธทำการนำเสนอ วิศวกรก่อนการขาย ให้บริการระหว่างองค์กรและบริษัทวิศวกรรมหรือลูกค้า ซึ่งให้ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ วิศวกรก่อนการขายต้องมีการฟังที่ดีเพื่อเสนอการแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ลูกค้า วิศวกรก่อนการขายต้องประสานการส่งผ่านระหว่างข้อกำหนดก่อนการขายและการปฏิบัติใช้ทางวิศวกรรม (การทำงานให้เสร็จสิ้น เช่น “การติดตั้ง” ในกรณีสินค้าที่ต้องทำการติดตั้ง) เมื่อมีการเซ็นสัญญา

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ตัวแทนขายปลีก (Retail Sales Representative Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งตัวแทนการขายปลีก รายละเอียดงานตัวแทนการขายปลีก ตัวแทนการขายปลีก “เป็นตัวแทน” ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าสินค้าแก่ผู้ซื้อซึ่งอาจเป็นผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายหรือธุรกิจบริการขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม หรือประเภทสินค้านั้นๆ ส่วนหนึ่งของบริการนั้นตัวแทนการขายเข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าในแง่บวก (เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า) ตอบคำถาม เสนอข้อมูลและสอบถามถึงการสั่งซื้อและการสั่งซื้อซ้ำ ทั้งโดยการเข้าพบส่วนตัว ทางโทรศัพท์ แฟกซ์หรืออีเมล

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการร้านค้าปลีก (Retail Store Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการร้านค้าปลีก รายละเอียดงานผู้จัดการร้านค้าปลีก ผู้จัดการร้านค้าปลีกเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริษัทและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงมุมมองของแบรนด์ให้เป็นผลกำไรและการเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการ ผู้จัดการต้องแน่ใจว่าสินค้าจะไม่ใช่เพียงถูกขายในจำนวนที่ตั้งไว้แต่ลูกค้าต้องได้รับสินค้านั้นอย่างปลอดภัย นั่นหมายถึงว่าลูกค้าต้องรักในแบรนด์และสินค้าเนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ดีขณะที่อยู่ในร้าน ผู้จัดการร้านไม่เพียงแต่ขายสินค้า แต่ยังต้องขายแบรนด์ด้วยโดยการโปรโมทสินค้า ดูแลลูกค้าผ่านการเลือกซื้อของซึ่งลงท้ายด้วยการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่การขายนั้นเป็นพื้นฐานของร้านค้า ผู้จัดการต้องดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ร้านค้าดำเนินไปได้อย่างดีกิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการดูแลสินค้าคงคลัง การแสดงสินค้าในร้านที่มีความเรียบร้อยและการดูและพนักงานและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึง การมีสินค้าในคลังสินค้าเพียงพอและมีสินค้าในร้านค้า

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ตัวแทนขาย (Sales Associate Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งตัวแทนฝ่ายขาย (Sales Associate)  รายละเอียดงานตัวแทนขาย ตัวแทนขายรับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการขายของบริษัท ตัวแทนขายดูแลลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ ดังนั้น ผู้ที่สมัครตำแหน่งนี้ต้องมีทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆมองหาในตัวของผู้สมัคร ตัวแทนขายต้องรู้ว่าจะปรับปรุงและทำการนำเสนอสินค้าที่บริษัทขายอย่างไร อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการวางแผนการขายและแผนการปฏิบัติงานอีกด้วย ตัวแทนขายที่ประสบความสำเร็จคือตัวแทนที่นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าซึ่งให้ประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุดไม่ใช่สินค้าที่ให้ผลกำไรมากที่สุด และเป็นผู้ที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าพยายามที่จะยกมาอ้างก่อนที่จะทำการเสนอขายสินค้า ตัวแทนขายพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเหล่านี้กลับมาซื้อสินค้าใหม่ในอนาคต เมื่อลูกค้าเห็นว่าท่านใส่ใจในตัวลูกค้าและเห็นว่าลูกค้ามีความสำคัญที่สุดในร้านค้า ลูกค้าจะต้องการกลับมาหาตัวแทนซึ่งให้การดูแลเป็นอย่างดีในอนาคต

Read more