ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ มีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เสนอสินเชื่อทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายใหญ่ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาจต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับสินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล หากคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ คุณต้องทำการทบทวนและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานประจำปี ดูแลเรื่องบัญชีบริหาร งบกำไรขาดทุน เงินสดและทรัยพ์สิน อัพเดตข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากตัวแทนการวิจัยตลาด

หน้าที่งานที่ต้องทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

 • วิเคราะห์ข้อมูลเครดิตและงบการเงินเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในการขยายเครดิตและการกู้ยืมเงิน
 • จัดเตรียมรายงาน พร้อมทั้งระดับความเสี่ยงในการขยายเครดิตและการกู้ยืมเงิน
 • ประเมินข้อมูลลูกค้าและแนะนำแผนการชำระเงินโดยอ้างอิงจากรายได้ ข้อมูลการเก็บเงิน ประวัติการชำระเงินและการซื้อขาย
 • ปรึกษากับสมาคมเครดิตและตัวแทนธุรกิจอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิต
 • จัดทำเอกสารการสมัครสินเชื่อ รวมทั้งวิเคราะห์เครดิตและสรุปการร้องขอสินเชื่อเพื่อยื่นแก่กรรมการสินเชื่อเพื่อทำการอนุมัติ
 • จัดทำสัดส่วนทางการเงินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
 • ทบทวนไฟล์ของลูกค้าเพื่อกำหนดและเลือกเก็บบัญชีคงค้าง
 • เปรียบเทียบความคล่องตัว ความได้เปรียบและประวัติเครดิตขององค์กรที่ทำการประเมินกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันและในพื้นที่ใกล้เคียง
 • ปรึกษากับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนและพิสูจน์การดำเนินการทางการเงินและเครดิต

หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

 • ประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต
 • ตรวจสอบการดำเนินการทางการเงินและประวัติเครดิตของแต่ละเคส (ใบสมัคร รายงานทางการเงิน งบดุล เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น)
 • วิเคราะห์สัดส่วน แนวโน้มและกระแสเงินสดและกำหนดการวางแผน
 • เสนอมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในแง่ข้อมูลและความเป็นไปได้
 • ระบุระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและเขียนรายงานที่ชัดเจน
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อประจำวัน
 • ยึดหลักนโยบายและหลักเครดิต
 • ติดตามผลงานคุณภาพสินทรัพย์
 • ร่างโมเดลข้อมูลเครดิตซึ่งคาดการณ์แนวโน้มและรูปแบบ

ทักษะที่ตลาดงานต้องการสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์เครดิต
 • มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโปรแกรมสถิติและซอฟต์แวร์ทางการเงิน
 • อัพเดตเรื่องกฎหมาย การปฏิบัติตามและความเสี่ยงทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการวิเคราะห์กระแสเงินสด การเพิ่มผลทางการเงิน หลักประกันและความมั่นคงของลูกค้า
 • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • การพิจารณาตัดสิน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่) ภาษาอังกฤษ สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ – Credit Analyst Resume

ADAM’S ROBBIHO
Street, City, State, Zip | Phone Email Address

PROFESSIONAL SUMMARY

Experienced Credit Analyst skilled in risk analysis for all types of banks and other lending institutions. Proven experience in assessment of creditworthiness of client companies. Wide background in financial information analysis including cash flow records and management accounts. Strong current knowledge of compliance and legal issues involved in credit approval.

CORE QUALIFICATIONS

 • Excellent oral and written communication skills
 • Strong facilitation and negotiation skills
 • Adept at managing multiple projects simultaneously
 • Strong sense of urgency and proactivity
 • Strong teamwork skills across multiple departments
 • Excellent quantitative and qualitative problem-solving skills

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC Credit Trust Dublin, OH (2015 – Present)

 • Effectively assessed credit risk and (current and potential) client viability, analyzing financial statements and cash flow of customers.
 • Performed (quantitative and qualitative) analysis of requests for loans and lines of credit.
 • Provided customer service support and professional financial guidance.
 • Prepared written credit-approvals and denials.

Additional performances

 • Fostered productive relationships with both internal and external clients.
 • Maintained effective liaisons with in-company department members: account managers and product specialists.
 • Initiated changes in credit policies – Ensured policies and procedures accorded with department’s standards.

EDUCATION

University of Phoenix Associates of Arts in Business Management (2008 – 2012)


 **นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind