ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า  (Customer Service Manager Job Description Sample)

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า มีบทบาทในฐานะผู้จัดการทั้งในการกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรแต่ละฝ่าย ดูแลลูกค้าและทำหน้าที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักของตำแหน่งนี้คือ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับสำนักงาน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

งานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างจริงจังและเข้าใจหลักการของงานบริการ

หน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ปรับปรุงการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์การบริการลูกค้า
 • ต้องรับผิดชอบในการสอบถามและการร้องเรียนของลูกค้าและจะต้องรับผิดชอบ แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าและการดำเนินการตามนโยบายใหม่ ๆ ที่จะไม่เป็นผลกระทบต่อลูกค้า
 • เก็บรักษาบันทึกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดในแผนกบันทึกและวิเคราะห์ซึ่งมีผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
 • บรรลุเป้าหมายการบริการลูกค้าโดยการให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้าและข้อเสนอสำหรับแผนกลยุทธ์
 • รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติงานบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเวิร์กโฟลว์
 • ติดต่อกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้มั่นใจในการให้บริการลูกค้าและปรับเปลี่ยนสิ่งที่ต้องแก้ไขในสำนักงาน

ทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าสามารถอำนวยความสะดวกในการบริการได้:

 • สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
 • มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • สามารถทำงานในหลายๆ ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ความต้องการของสำนักงานผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้า คือ วุฒิการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ