ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูล

คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator Job Description)

ผู้ดูแลฐานข้อมูล มีหน้าที่ในการจัดเรียงและจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย พวกเขาพัฒนาข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ดูแลฐานข้อมูลจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ บริการของพวกเขามีความสำคัญต่อธนาคาร พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน

ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBAs) สร้าง ออกแบบ และให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญของทุกๆองค์กร เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ทำให้ บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBAs) รักษาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและดูแลการติดตั้งใหม่ และการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่

ผู้ดูแลฐานข้อมูล จะใช้ซอฟแวร์เพื่อจัดเก็บหรือจัดารฐานข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลและรักษาความปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

พวกเขาควบคุมคลังข้อมูลขององค์กรและมั่นใจได้ว่าข้อมูลขององค์กรมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีและจัดเก็บไว้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของบริษัท

พวกเขารักษาฐานข้อมูลผ่านการควบคุมการเข้าถึง โดยการระบุและการแก้ไขฐานข้อมูลตามที่ร้องขอ

หน้าที่ของผู้ดูแลฐานข้อมูล:

ระบุความต้องการของฐานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ลูกค้า การวิเคราะห์การใช้งานแผนกการเขียนโปรแกรมและการดำเนินงาน การประเมินระบบที่มีอยู่ และการออกแบบระบบ

ให้คำตอบโดยการกำหนดโครงสร้างและรูปแบบที่ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บ การเข้าถึง และการกู้คืนของข้อมูล

การดูแลรักษาและประเมินระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า ซึ่งต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง และเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล นอกจากนี้ช่วยแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้ใช้ต้องพบในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทักษะของผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทันเหตุการณ์เสมอ: DBA ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการล่าสุดที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล DBA จัดการกับการไหลเข้าของข้อมูลทั้งหมด ที่ใช้ในทุกองค์กรและต้องมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอจากการละเมิดภายนอก โดยการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานและทันสมัย

มีประสิทธิภาพ: DBAs ต้องมีประสิทธิภาพในการจัดเรียงข้อมูลขนาดใหญ่จากส่วนต่างๆขององค์กรและเก็บไว้ในลักษณะที่มีการจัดการเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลจากการละเมิด

ใส่ใจรายละเอียด: DBA ต้องเก็บข้อมูลทุกชิ้น แม้ว่าจะเป็นชิ้นงานเล็กๆไว้ และสามารถกรองข้อมูลลงในส่วนต่างๆและจัดฐานข้อมูลได้อย่างละเอียดรอบคอบ

การส่งเสริมกระบวนการผลิต: DBA ควรมีแนวทางใหม่ๆในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลไปยังทุกแผนกในองค์กร

แก้ไขปัญหา: DBA ควรจะสามารถระบุปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

การจัดการฐานข้อมูล: DBA ต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอและต้องสามารถรักษาฐานข้อมูลจากการฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

DBA ต้องสามารถทำงานได้ตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า และต้องสามารถบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการส่งมอบงานดังกล่าวได้


ตัวอย่าง Resume คำบรรยายลักษณะงาน Resumeตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหารบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำห…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกลวิศวกรออกแบบเครื่องกลนั้น …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครื่องกลวิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ที่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักรเครื่องจักรจำเป็นต้องมีผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระบบวินโดว์คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระ…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายซอฟต์แวร์คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กว่า 300 อาชีพตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดหางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาบุคลกรใหม่ๆเป็นส่ว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรว…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานสินเชื่อพนักงานบัญชีและพนักงานธนาค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนายหน้าให้เช่าหากคุณจะทำการเช่าอสังหาริม…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์กาารขายอสังหาริมทรัพย์นั้น…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาดตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูลคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนขายทุกบริษัทต้องการให้ผลิตภัณ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์เครดิตตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้านตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอทีคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่ายตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)คำบรรยายลักษณะงานนักวิเครา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผลิ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาดพนักงานตำแหน่งการตลาดเป็นบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกไม่ดีเพราะคุ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงานตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานโครงการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยส่วนตัวตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายการตลาดการตลาดเป็นงานที่ถือว่ายุ่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานอีเวนท์พิเศษผู้ประสานงานอีเว้นท์ต้องมี…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายวิศวกรฮาร์ดแวร์วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็ค SAPผู้จัดการโปรเจ็ค SAP มีบทบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้อำนวยการการตลาดผู้อำนวยการการตลาดมีบทบาทท…คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอทีผู้จัดการโปรเจ็คไอทีในบทบา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์ดีเซลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการแบรนด์ปัจจุบันสังคมเราให้ความสนใ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับก…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการงานอีเวนท์ผู้จัดการงานอีเวนท์ คือ คน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวางแผนงานอีเวนท์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆครั…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์ทุกส่วนของบริษ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพัน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาดในทุกบริษัท ต้องการบุคคลที…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรที่ท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคารตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์อัตโนมัติตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานข…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างเทคนิครถยนต์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการงานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่งงานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBAทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่ายคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงานสำนักงานทุกแห่งไม่ว่าจะใหญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านเทคน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…