ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูล

คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator Job Description)

ผู้ดูแลฐานข้อมูล มีหน้าที่ในการจัดเรียงและจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย พวกเขาพัฒนาข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ดูแลฐานข้อมูลจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ บริการของพวกเขามีความสำคัญต่อธนาคาร พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน

ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBAs) สร้าง ออกแบบ และให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญของทุกๆองค์กร เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ทำให้ บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

ผู้ดูแลฐานข้อมูล (DBAs) รักษาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและดูแลการติดตั้งใหม่ และการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่

ผู้ดูแลฐานข้อมูล จะใช้ซอฟแวร์เพื่อจัดเก็บหรือจัดารฐานข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลและรักษาความปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

พวกเขาควบคุมคลังข้อมูลขององค์กรและมั่นใจได้ว่าข้อมูลขององค์กรมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีและจัดเก็บไว้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของบริษัท

พวกเขารักษาฐานข้อมูลผ่านการควบคุมการเข้าถึง โดยการระบุและการแก้ไขฐานข้อมูลตามที่ร้องขอ

หน้าที่ของผู้ดูแลฐานข้อมูล:

ระบุความต้องการของฐานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ลูกค้า การวิเคราะห์การใช้งานแผนกการเขียนโปรแกรมและการดำเนินงาน การประเมินระบบที่มีอยู่ และการออกแบบระบบ

ให้คำตอบโดยการกำหนดโครงสร้างและรูปแบบที่ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บ การเข้าถึง และการกู้คืนของข้อมูล

การดูแลรักษาและประเมินระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้า ซึ่งต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง และเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล นอกจากนี้ช่วยแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้ใช้ต้องพบในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ทักษะของผู้ดูแลฐานข้อมูล

ทันเหตุการณ์เสมอ: DBA ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการล่าสุดที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล DBA จัดการกับการไหลเข้าของข้อมูลทั้งหมด ที่ใช้ในทุกองค์กรและต้องมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอจากการละเมิดภายนอก โดยการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานและทันสมัย

มีประสิทธิภาพ: DBAs ต้องมีประสิทธิภาพในการจัดเรียงข้อมูลขนาดใหญ่จากส่วนต่างๆขององค์กรและเก็บไว้ในลักษณะที่มีการจัดการเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลจากการละเมิด

ใส่ใจรายละเอียด: DBA ต้องเก็บข้อมูลทุกชิ้น แม้ว่าจะเป็นชิ้นงานเล็กๆไว้ และสามารถกรองข้อมูลลงในส่วนต่างๆและจัดฐานข้อมูลได้อย่างละเอียดรอบคอบ

การส่งเสริมกระบวนการผลิต: DBA ควรมีแนวทางใหม่ๆในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลไปยังทุกแผนกในองค์กร

แก้ไขปัญหา: DBA ควรจะสามารถระบุปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

การจัดการฐานข้อมูล: DBA ต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอและต้องสามารถรักษาฐานข้อมูลจากการฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

DBA ต้องสามารถทำงานได้ตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า และต้องสามารถบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการส่งมอบงานดังกล่าวได้